Uudelle pyörämatkailureitistölle etsitään omaa logoa: Osallistu logokilpailuun!


Akseli-kuntien pyörämatkailun kehittämishanke on edennyt vaiheeseen, jossa kartalle on laadittu reittiehdotus uudeksi reitistöksi Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten alueelle./wp-content/uploads/2022/03/Akselikuntien_uusi_pyoramatkailureitisto_kartta_110322.pdf

Uuden pyörämatkailureitistön pituus on lähes 200 kilometriä. Reitistö jakautuu pää- ja sivureitteihin, joten se on mahdollista pyöräillä joko kokonaan tai pienemmissä osuuksissa. Uusi reitistö on mahdollista saavuttaa pyöräily-yhteyksien kautta myös Turusta, Naantalista ja Vehmaalta sekä Kuhankuonon retkeilyreitistöltä ja Kurjenrahkan kansallispuistosta.

Akseli-kuntien uudelle pyörämatkailureitistölle etsitään nyt omaa tunnusta eli logoa suunnittelukilpailun avulla. Selkeästi tunnistettavaa logoa on tarkoitus käyttää maastoon tulevien reittiopasteiden lisäksi uuden pyörämatkailureitistön tunnetuksi tekemisessä niin kuntien asukkaille kuin matkailijoillekin.

Logokilpailuun voivat kaikki halukkaat ottaa osaa. Se tapahtuu lähettämällä joko kuva tai piirros logosta, joka kuvaa uutta pyörämatkailureitistöä ja Akseli-kuntien kohdealuetta. Reittilogon on oltava riittävän informatiivinen ja alueelle omaleimainen, mutta mahdollisimman yksinkertaisesti piirretty, jotta sitä voi hyödyntää reittiopasteissa.

Kuvaan tai piirrokseen voi halutessaan myös liittää lyhyen selostuksen, miten logon idea syntyi ja miten se liittyy Akseli-kuntien pyörämatkailureitistöön. Hankkeen työryhmä valitsee kaikista kilpailuun osallistuneista parhaan logoehdotuksen. Voittaja palkitaan 150 euron lahjakortilla paikallisiin urheilu- tai hyvinvointiliikkeisiin.

Logoehdotus lähetetään joko skannattuna osoitteeseen jukka.siikonen@nousiainen.fi tai kirjallisena Nousiaisten kunta, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen (kuoreen merkintä ”Logokilpailu”) maaliskuun loppuun mennessä. Kilpailun tulokset julkaistaan kuntien kotisivuilla 8.4. alkaen. Lisätietoa: Akseli-kunnat etsivät logoa pyörämatkailureitistölle | Vakka-Suomen Sanomat