Valtuuston kokouksen 13.11.2023 päätökset


Nousiaisten valtuusto piti kokouksensa maanantaina 13.11.2023. Kokous järjestettiin Henrikin yhtenäiskoulun uudisosan auditoriossa, os. Moisiontie 16 klo 18.00 alkaen. Yleisöllä oli mahdollisuus seurata tilaisuutta paikan päällä.

Valtuusto päätti esityslistalla olleet asiat ehdotusten mukaisesti. Valtuusto hyväksyi mm. osavuosiraportin 1-8/2023 ja lisämäärärahaesitykset vuoden 2023 talousarvioon sekä tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024.

Päätösten myötä tuloveroprosentti nousee vuodesta 2024 alkaen tasolle 9,10 % (aiemmin 8,86 %). Kiinteistöveroprosenteissa yleinen kiinteistöverotus nousee vuodesta 2024 alkaen tasolle 1,10 % (aiemmin 1,00 %) ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöverotus tasolle 0,60 % (aiemmin 0,50 %). Lisäksi yleisestä kiinteistöverosta eriytetty uusi maapohjan kiinteistöveroprosentti vahvistettiin minimitasolle 1,30 % (uusi, perustuu käsittelyssä olevaan lakimuutosesitykseen ”hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta”).

Vuoden 2024 veroprosentit kootusti:
– Tuloveroprosentti 9,10 %
– Yleinen kiinteistöprosentti 1,10 %
– Maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30 %
– Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,60 %
– Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 %
– Muun asuinrakennuksen veroprosentti 1,20 %
– Yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00 %

Valtuuston kokouksessa ei jätetty valtuustoaloitteita. Valtuuston seuraava kokous pidetään maanantaina 4.12.2023.

Nousiaisissa 14.11.2023