Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös vuoden 2018 hallintokanteluun koskien vesihuollon häiriötilannetta


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut 14.9.2020 päätöksen koskien hallintokantelua Nousiaisten kunnan ja Nousiaisten Vesi Oy:n toiminnasta vuoden 2018 vesihuollon häiriötilanteessa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on arvioinut hallintokantelun johdosta sen valvontavaltaan kuuluvien kunnan ja vesihuoltolaitoksen mukaisten tehtävien hoitamisen lainmukaisuutta. Päätöksessä on käsitelty kunnan ja yhtiön toimintaa epidemiaepäilystä ilmoittamisessa/tiedottamisessa, kunnan/yhtiön toimintaa velvoitteidensa mukaisesti ja vesikriisin hoidon tapahtumista vesihuoltolain mukaisen häirintäsuunnitelman mukaisesti, kunnan/yhtiön vesijohtoverkoston ylläpidon asianmukaisuutta, johtosuhteiden epäselvyyttä sekä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen asianmukaisuutta.

ELY-keskus toteaa päätöksessään toimenpiteenä seuraavaa:

”ELY-keskus katsoo, että Nousiaisten kunnan ja Nousiaisten Vesi Oy:n toiminnassa vesikriisin hoidossa on pääosin toimittu vesihuoltolain velvoitteiden mukaisesti. ELY-keskus kuitenkin kiinnittää Nousiaisten kunnan ja Nousiaisten Vesi Oy:n huomiota siihen, että yhtiön on tarpeen päivittää valmiussuunnitelmansa ja varavedenhankintasuunnitelmansa ottaen huomioon niiden osittaisen päällekkäisyyden ja tapahtuneen vesilaitoksen yhtiöittämisen vaikutukset.

Kantelu ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.”

Tässä linkki kyseiseen ELY-keskuksen päätökseen kokonaisuudessaan: ELY-keskuksen päätös 14.9.2020 koskien vesihuollon häiriötilannetta

Tämän päätöksen myötä kaikki vesihuollon häiriötilannetta koskevat valitukset ja kantelut on ratkaistu, eikä asioita ole enää vireillä hallinto-oikeudessa, aluehallintovirastossa tai ELY-keskuksessa.

Nousiaisissa 15.9.2020

 

Nousiaisten kunta