Yhtenäiskoulun uudisosan ja liikuntahallin urakkatarjoukset etenevät päätöksentekoon


Nousiaisten kunnalla on ollut käynnissä yhtenäiskoulun uudisosan ja liikuntahallin kilpailutukset.

Yhtenäiskoulun uudisosaa (Henrikin yhtenäiskoulun laajennus) koskevat kilpailutukset:

  • pää- ja rakennusurakka
  • sähköurakka
  • putkiurakka
  • ilmanvaihtourakka
  • rakennusautomaatiourakka

Liikuntahallia koskevat kilpailutukset:

  • pää- ja rakennusurakka
  • sähköurakka
  • putkiurakka
  • ilmanvaihtourakka
  • rakennusautomaatiourakka

Hankintamenettely on ollut rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö (Nousiaisten kunta) julkaisi ilmoituksen hankinnasta, johon halukkaat yritykset voivat pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 15.7.2019 käsitellyt kilpailutusten ensimmäisen vaiheen ja valinnut tarjoajat kuhunkin kilpailutukseen. Voit tutustua teknisen lautakunnan käsittelyihin tämän linkin kautta.

Seuraavana vaiheena valituille ehdokkaille on lähetetty pyyntö jättää tarjous. Tarjousaika on ollut käynnissä ja päättynyt liikuntahallin osalta 27.8.2019 klo 10 ja yhtenäiskoulun uudisosan osalta 29.8.2019 klo 12 eli asia on edennyt hyvin ja olemme vastaanottaneet saapuneet tarjoukset. Saimme kaikkiin urakoihin tarjouksia.

Tarjousten avaamisen jälkeen tarjouksista tarkastetaan tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus, jonka jälkeen tarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia voidaan hyväksyä mukaan tarjousten vertailuun, jonka jälkeen asia etenee päätöksentekoon.

Miten asia etenee: Molempien hankkeiden kilpailutukset on tarkoitus viedä 11.9. kokoontuvan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Pää- ja rakennusurakoiden on tarkoitus edetä kunnanhallituksen 18.9. kokouksen kautta valtuuston 23.9. kokoukseen (ovat arvoltaan niin merkittäviä, että toimivalta valtuustolla). Muut pienemmät urakat on tarkoitus päättää kunnanhallituksen kokouksessa 18.9.2019.

Missä vaiheessa tarjouksista on mahdollista saada lisätietoa: Hankintapäätös tulee julkisuuslain 6.1 §:n 8 kohdan mukaan julkiseksi, kun ao. päätös on allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu. Pöytäkirja tulee vastaavasti julkiseksi julkisuuslain 6.1 §:n 6 kohdan mukaan, kun se on tarkastuksen jälkeen allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu.

Ennen kuin asiakirjat tulevat julkisuuslain mukaan yleisesti julkisiksi, on niistä tiedon antaminen viranomaisen harkinnassa. Kuntaliitto on ohjeistanut, että erityisesti silloin, kun hankintapäätös tehdään useamman toimielimen käsittelyn jälkeen – esim. kunnanhallitus valmistelee päätöksen ja valtuusto päättää lopullisesti –, kunnan on syytä harkita, missä määrin tietoja päätöksenteosta julkistetaan ennen asian lopullista päättämistä.

Itse tarjoukset tulevat asianosaisia eli tarjoajia kohtaan julkisiksi sen jälkeen, kun hankintapäätös on tehty (liike- ja ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta). Yleisöjulkiseksi (tarkoittaen esim. kuntalaisia) osallistumishakemukset, tarjoukset jne. tulevat salassa pidettävää tietoa lukuun ottamatta julkisiksi julkisuuslain 7 §:n 2 momentin mukaan vasta kun sopimus on tehty.

Lisätietoja prosessin etenemisestä antaa kunnanjohtaja Teemu Heinonen, puh. 044 435 5555, teemu.heinonen@nousiainen.fi

 

Nousiaisissa 3.9.2019