Yhtiökokoustiedote: Nousiaisten Vesi Oy:n tilinpäätös 2019 oli 18 651 euroa ylijäämäinen


Nousiaisten Vesi Oy piti yhtiökokouksensa 29.4.2020. Yhtiökokouksessa käsiteltiin muun muassa Nousiaisten Vesi Oy:n tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta 2019.

Toimintavuosi 2019 meni suunnitelmien mukaisesti ja vesihuollon kannalta kyseessä oli tavanomainen vuosi. Toimintavuoden aikana korjattiin kaksi pienehköä vesivuotoa ja toteutettiin verkoston sekä pumppaamojen kunnostustöitä.

Nousiaisten Vesi Oy on Nousiaisten kunnan 100 %sesti omistama tytäryhtiö. Nousiaisten Vesi Oy toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään Maskun Vesihuolto Oy:ltä ostettua pohjavettä. Nousiaisten Vesi Oy:llä ei ole omia vedenottamoita. Lisäksi Nousiaisten Vesi Oy huolehtii Nousiaisten kunnan alueella jätevesiverkostosta ja jäteveden siirtämisestä Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle.

Nousiaisten Vesi Oy:n tilinpäätös vuodelta 2019 on tutustuttavissa tämän linkin kautta.

Lisätietoja antavat:

Tapani Suvinen
Nousiaisten Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja
puh. 044 044 2222
tapani.suvinen@lh.nousiainen.fi

Jarmo Rauvola
Nousiaisten Vesi Oy:n toimitusjohtaja
puh. 044 435 5400
jarmo.rauvola@nousiainen.fi