Yhtiökokoustiedote: Nousiaisten Vesi Oy:n tilinpäätös 685 000 euroa alijäämäinen


Nousiaisten Vesi Oy piti yhtiökokouksensa 24.4.2019. Yhtiökokouksessa käsiteltiin muun muassa Nousiaisten Vesi Oy:n tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta 2018.

Vuosi 2018 oli Nousiaisten Vesi Oy:lle haasteellinen. Tammikuun lopulla Nousiaisissa tapahtui vesihuollon häiriötilanne, jossa jätevettä pääsi sekoittumaan talousveteen ja kuntalaisia sairastui vatsatautiin saastuneen vesijohtoveden takia.

Häiriötilanteen hoitaminen maksoi Nousiaisten Vesi Oy:lle kokonaisuudessaan noin 706 000 euroa. Tämän johdosta yrityksen tilinpäätös vuodelta 2018 on yhteensä 685 037 euroa alijäämäinen.

Nousiaisten Vesi Oy on Nousiaisten kunnan 100 %sesti omistama tytäryhtiö. Nousiaisten Vesi Oy toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään Maskun Vesihuolto Oy:ltä ostettua pohjavettä. Nousiaisten Vesi Oy:llä ei ole omia vedenottamoita.

Nousiaisten Vesi Oy:n tilinpäätös vuodelta 2018 on tutustuttavissa tämän linkin kautta.

Lisätietoa antavat:

Tapani Suvinen
Nousiaisten Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja
puh. 044 044 2222
tapani.suvinen@lh.nousiainen.fi

Jarmo Rauvola
Nousiaisten Vesi Oy:n toimitusjohtaja
puh. 044 435 5400
jarmo.rauvola@nousiainen.fi