Ympäristökatselmus 30.5.2022


Nousiaisten kunnan tekninen lautakunta suorittaa rakennusjärjestyksen mukaisen ympäristökatselmuksen Nousiaisten kunnassa 30.5.2022. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. kiinteistöjen piha-alueiden ja yleisten alueiden siisteyteen, viihtyisyyteen sekä myös rakennusten kuntoon ja turvallisuuteen. Mikäli havaitaan jotain sellaista, joka ei täytä viihtyisän ja turvallisen ympäristökuvan vaatimuksia tai aiheuttaa muuta ympäristöhaittaa, tulee lautakunta antamaan asiasta kehotuksia haitan korjaamiseksi tai poistamiseksi.

Lisätietoja vs. ympäristösihteeri Jari Patronen puh. 040 1354 516 tai vs. rakennustarkastaja Erkki Hurmerinta puh. 044 4355 403

Nousiaisten tekninen lautakunta