Yrittäjien kuntabarometriin toivotaan lisää vastaajia!


Hyvä nousiaislainen yrittäjä, Suomen Yrittäjien Kuntabarometri-kysely on käynnissä ja avoinna vielä maaliskuun loppuun. Kyselyllä kartoitetaan Suomen parhaita kuntia yrittäjille. Ole hyvä ja vastaa tähän kyselyyn.Kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Toivomme reilusti vastauksia, ja tällä hetkellä luvuissa on edelliseen kyselyyn kirittävää.Siksi esitämme toimenpidepyynnön kuntiin ja paikallisyhdistysten puheenjohtajille:Kunnilla on alueensa yrittäjille omat yrittäjä-kirjeet ja somekanavat, joissa asiaa voisi sopivasti jakaa ja kannustaa vastaamaan. Kun viestissä mainitsee kuntien välisen vertailun niin ymmärretään, että on että on oman edun mukaista saada mahdollisimman monia vastauksia oman kunnan alueelta ja saada kunta menestymään vertailussa.

Tällä hetkellä vastauksia Nousiaisista on saatu vasta 3, viimeksi vastaajia on ollut 24. Siksi kunnan toimet vastaamiseen kannustamiseksi sekä paikallisyhdistyksen oma viestintä hallituksen jäsenille ja koko jäsenistölle olisi tässä vaiheessa erityisen tärkeää.

Miksi Kuntabarometri on tärkeä?

  • Tarvitsemme tutkittua tietoa, jotta yrittäjäjärjestö voi vaikuttaa paikallisesti ja alueellisesti siihen, että yrittämisen olosuhteet kunnissa ovat parhaat mahdolliset. Tutkimuksesta saadut tulokset ovat tärkeä työkalu yrittäjien ja kuntien yhteistyön kehittämiseksi ja konkreettisten uudistustoimenpiteiden sopimiseksi.
  • Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille.
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa.
  • Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista: Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä?

Linkki kyselyynhttp://www.iro.fi/kuntabarometri2022