Yrittäjille tietoa – rahoitusta haettavana koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa


Haettavana olevat rahoitukset koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Yksinyrittäjät – Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Tästä tullaan tiedottamaan mahdollisimman pian tarkemmin, kun menettely ja ohjeistus selkeytyy. Toistaiseksi tietoa löytyy seuraavasta linkistä.

1-5 hlöä työllistävät yrittäjät – ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Tarkemmat tiedot löytyvät koostusti seuraavasta linkistä.

Yli 5 hlöä työllistävät yrittäjät – Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä. Tarkemmat tiedot löytyvät kootusti seuraavasta linkistä.

Maa- ja metsätalousyrittäjät – Koronaviruksesta aiheutuvan markkina- ja tuotantohäiriön vuoksi maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan ministeri Jari Lepän johdolla maa- ja elintarviketalouden tukipakettia. Tukirahoitus kohdistettaisiin maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille. Tukea valmistellaan myös kalastusaluksille, kalankasvatukselle ja kalanjalostuyrityksille. ELY-keskusten ja muiden rahoittajatahojen lisärahoitus koronavirustilanteessa ei tällä hetkellä kata näiden toimialojen yrityksiä. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa tarkemmin tukitoimista heti, kun valmistelun yksityiskohdat ja rahoitus ovat varmistuneet. Tarkemmat tiedot löytyvät kootusti maa- ja metsätalousministeriön sivuilta seuraavasta linkistä.

 

Tukea ja neuvoja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmatilanteisiin

Ensisijainen tuen ja neuvonnan lähde on seudullinen elinkeinojen kehittämisyhtiö Turku Science Park.

  • Elinkeinoyhtiö tukee kriisistä selvitymisen kanssa kamppailevia Turun seudun yrityksiä tarjoamalla uusia neuvontapalveluita
  • Yritysten toivotaan ottavan yhteyttä neuvontapalvelun sivuilla olevalla lomakkeella
  • Suunnitteilla on myös verkossa pidettäviä neuvontatilaisuuksia ja koulutuspaketteja

Lisätietoja palveluista ja ohjeet yhteydenottoon: 
https://turkubusinessregion.com/korona-info/

Jos yhteyden ottaminen kehittämisyhtiöön tuntuu haasteelliselta, niin kunnassa sinua palvelevat:

Nousiaisten kunnanjohtaja Teemu Heinonen
– Puhelimitse: 044 4355 555
– Sähköpostitse: teemu.heinonen@nousiainen.fi

Tai

Nousiaisten Yrittäjien puheenjohtaja Marjaana  Norrgård
– Puhelimitse: 044 526 4847
– Sähköpostitse: tammi.naula@dnainternet.net

Yrityksille on saatavilla tietoa useista eri lähteistä, näistä tärkeimpinä ovat mm. seuraavat:

Suomen Yrittäjät, TEM, ELY-keskus, Finnvera, Business Finland, Team Finland, Verohallinto, Yritys-Suomi Talousapu, Varsinais-Suomen Yrityskummit, Yritystulkki.

Lisäksi jatkuvasti päivitetettäviä tietoja löytyy myös pankkien ja vakuutuslaitosten sivuilta monipuolisesti.

Tuoreimpia linkkejä alla:

Verohallinto: Koronatilanne – Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin
Suomen Yrittäjät: Kaikki koronasta yrittäjälle 
Suomen Yrittäjät: Mentorisi.fi -palvelu on avattu kaikille yrittäjille.
TEM: Tietoa yrityksille korona-viruksesta
ELY-keskus: ELY-keskusten yrityspalvelut joustavasti ja tehostetusti yritysten tukena
Finnvera: Yritys, autamme koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa
Business Finland: Tietoa yrityksille koronaviruksesta
Business Finland: 19.3 avataan 2 uutta rahoituspalvelua pk-yrityksille
Team Finland: Tietoa yrityksille korona-viruksesta
Yritys-Suomi Talousapu: Talousapu-neuvontapalvelusta saat myös ohjeita miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa.
Varsinais-Suomen Yrityskummit: Yrityskummeilta yrittäjä saa asiantuntevaa keskusteluapua ja kokemusta.
Yritystulkki: Yritystulkista löytyy erilaisia laskentaohjelmia, lomakkeita ja suunnitelmapohjia, joita loimaalainen yrittäjä voi käyttää maksuttomasti. Mm. kassabudjetti, markkinointisuunnitelma, lomautusilmoitus

Nousiaisissa 31.3.2020