Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoito

Terveydenhoitajan vastaanotto on Kirkonpiirin koululla  tiistaisin ja parillisten viikkojen kuukauden 2.torstai.

Tiistaisin ja torstaisin on kouluvastaanotolla ajanvaraukseton avovastaanotto oppilaille klo.12-13.00.
Puhelinaika on ma-pe klo.12.30-13.00 p.044 435 7571
Oppilasta koskevissa asioissa huoltajien toivotaan olevan puhelimitse yhteydessä terveydenhoitajaan.Sähköpostin / Wilman kautta emme saa oppilaiden terveys/sairausasioita hoitaa.

 

Hammashuolto

Koulun oppilaiden hammashuolto on Nousiaisten hammashoitolassa. Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen joko suuhygienistille tai hammaslääkärille. Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet.

Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille. Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian. Oppilas tai huoltaja varaa itse uuden ajan.
Kiireellinen hoito esim. särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään hoitamaan päivystysajoilla. Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi arkisin klo 8.00-16.00, ajanvaraus klo 8-15.30 puh (02) 447 7700. Säryt mielellään klo 8-10.00.

Kiireellinen hammashoito annetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä (Savitehtaankatu 1, Turku). Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimitse samana päivänä arkisin klo 15.30-18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00-11.00, puh. (02) 313 1564. Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta (02) 313 8800.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@soteakseli.fi Vuositarkastukseen oppilaat kutsutaan luokittain ilman erillistä ajanvarausta.

Koulun yhteyshenkilöt ovat hml Miia Havikallio / hh Mirva Heikkilä ja shg Erja Hakamäki. Hammaslääkäriin lähdetään koululta taksilla klo 9.00 tai 10.00. Oppilaan koulupäivän alkaessa myöhemmin hänen on tultava kouluun ajoissa.

Oikomishoidon hammaslääkäri on Mynämäellä, puh. (02) 447 7631. Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta. Huoltajat kuljettavat oppilaat oikomishoitoon.

 

Tapaturmat

Oppilaat on vakuutettu niiden tapaturmien osalta, jotka sattuvat kouluaikana tai koulumatkalla. Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluissa eli Maskun terveyskeskuksessa. Myös koulutapaturman vuoksi illalla tapahtuvat lääkärissä käynnit hoidetaan terveyskeskuksessa, ei yksityisillä lääkäriasemilla. (Vakuutusyhtiöt eivät korvaa koulutapaturman hoitoa yksityisellä lääkäriasemalla). Tapaturman sattuessa kouluaikana oppilaalle järjestetään kuljetus terveyskeskukseen. Oppilaan mukaan lähtee aikuinen saattajaksi, aina kun se on mahdollista. Tapaturmasta tiedotetaan mahdollisimman pian huoltajalle.

 

Koulukuraattori

– selvittää oppilaan elämän ja koulunkäynnin tilannetta perhe-, yksilö- sekä kouluyhteisön tasolla
– tukee oppilaiden arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita
– edistää oppilaiden ja oppilasryhmien sosiaalisten suhteiden syntymistä
– osallistuu tarvittaessa oppilaan yksilöllisten opetusjärjestelyjen selvittelyyn yhteistyössä opettajien kanssa
– konsultoi opettajia arjen ongelmatilanteissa esim. yksittäisen oppilaan hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai ryhmätilanteiden selvittämisessä
– ohjaa oppilaan ja hänen perheensä koulun ulkopuolisiin palveluihin sekä tekee verkostotyötä
– osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön
Ota yhteyttä, jos olet huolissasi mm. lapsesi koulunkäynnistä, poissaoloista, käytöspulmista, päihteiden käytöstä, kaverisuhteista, vapaa-ajan haasteista tai perhetilanteiden muutoksista.
Koulumme koulukuraattorin tavoittaa puhelimitse 044 435 7839.

 

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimistaitoihin, tunneelämään, sosiaaliseen kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, vanhempien ja opettajien konsultointi sekä ohjaus, oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla. Yhteistyö vanhempien kanssa on olennainen osa koulupsykologin työtä. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa sekä on mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin palvelut koskevat myös esikouluikäisiä lapsia. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Nousiaisten alueen koulupsykologina toimii Liisa Saarinen. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 044 435 7703 (puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30), sähköpostitse liisa.saarinen@soteakseli.fi tai wilman kautta. Ajanvaraukset on hyvä tehdä etukäteen. Ajan voi varata oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Psykologin päätyöpiste sijaitsee kunnantalolla, mutta hän tapaa varsinkin oppilaita myös koululla.