Paijulan lukuvuositiedote

 

 

LUKUVUOSI 2019-2020

Ensimmäinen koulupäivä on ke 14.8. klo 8.30.-12.30.

Syyslukukausi on ke 14.8.- la 21.12.2019 (syysloma to 17.10- pe 18.10). Kodin ja Koulun päivää vietetään la 28.9. ja korvaava vapaapäivä on ke 16.10.

Kevätlukukausi on ti 7.1.- la 30.5.2020 (talviloma viikko 8). Esiopetus päättyy pe 29.5.2020

 

Päivittäinen työaika
8.30 – 9.15 1. oppitunti
9.30 – 10.15 2. oppitunti
10.30 -.11.15 3. oppitunti
11.15 – 11.45 ruokailu
11.45 – 12.30 4. oppitunti
12.45 – 13.30 5. oppitunti
13.15 – 14.30 6. oppitunti

 

 

ERITYISOPETUS
Koulussa annetaan erityisopetusta lukemis- ja kirjoitusvaikeuksista kärsiville sekä puhehäiriöistä kärsiville. LUKI- opetusta annetaan 2-4 oppilaan ryhmissä. Kun oppilas on voittanut vaikeutensa, hän antaa paikkansa jollekin toiselle. PUHE- opetusta annetaan yhdelle oppilaalle kerrallaan noin 15 min. jaksoissa. Puheopetuksen jatkuminen edellyttää ehdottomasti kotitehtävien suorittamista.
Oppilaat valitaan erityisopetukseen luokanopettajan kanssa neuvotellen sekä diagnosoinnin perusteella. Tilanteesta tiedotetaan kotiin. Huoltajien toivotaan ottavan yhteyttä erityisopettajiin.
TUKIOPETUS
Koulussa järjestetään tukiopetusta oppilaalle, joka tilapäisesti on jäänyt muista jälkeen. Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä opettaja, oppilas tai huoltaja. Tukiopetusta voidaan antaa koulutuntien aikana tai niiden ulkopuolella.
KOULUKURAATTORI
Koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä. Koulukuraattori on oppilaan tukena haastavissa elämäntilanteissa ja koulunkäyntivaikeuksissa.
Koulukuraattorin työmenetelminä ovat yksilötyö oppilaan kanssa, yhteistyö oppilaan huoltajien ja opettajien kanssa sekä verkostotyö muiden palvelujen tuottajien ja viranomaisten kanssa.
Koulukuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmään. Koulukuraattorina toimii Kirsi Rosten ja hänet tavoittaa numerosta p. 044 435 7839
KOULUPSYKOLOGI
Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimistaitoihin, tunne-elämään, sosiaaliseen kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, vanhempien ja opettajien konsultointi sekä ohjaus, oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla. Yhteistyö vanhempien kanssa on olennainen osa koulupsykologin työtä. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa sekä on mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin palvelut koskevat myös esikouluikäisiä lapsia. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.
Nousiaisten alueen koulupsykologina toimii Liisa Saarinen. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 044 435 7703 (puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30), sähköpostitse liisa.saarinen@soteakseli.fi tai wilman kautta. Ajanvaraukset on hyvä tehdä etukäteen. Ajan voi varata oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Psykologin päätyöpiste sijaitsee kunnantalolla, mutta hän tapaa varsinkin oppilaita myös koululla.
KOULUTERVEYDENHUOLTO
Kouluterveydenhoitaja Leena Puisto Paijulan koulun käytettävissä Henrikin koululla ma ja to klo 7.30-15.30. Tiiistaisin terveydenhoitaja on tavoitettavissa Nummen koululla klo 7.30-14.15. Keskiviikkona ja perjantaina kouluterveydenhoitajan tavoittaa klo 7.30-11.45 Nummen kouluta ja klo 12-15 Henrikin koululta. Terveydenhoitajan puhelinnumero on 044 435 7511.
Koululääkärinä toimii elo-lokakuun ajan Anna Kortelainen ja marraskuun alusta Jaakko Saarinen . Soittopyynnöt varataan terveyskeskuksen puhelinkeskuksesta, puh. (02) 447 7500.
Psykologina toimii Liisa Saarinen. Hänen puhelinaikansa ovat ma-to klo 12.00-12.30, puh. 044 435 7703.
Fysioterapeutti Arja Elo ottaa vastaan koululaisia Maskun terveyskeskuksessa. Ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.
KOULUTERVEYDENHUOLLON KESKEISET TEHTÄVÄT
• lapsen/nuoren terveen kasvun ja kehityksen tukeminen; erityisen tuen tarve pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain
• koko perheen hyvinvoinnin tukeminen, puheeksi ottaminen vuosittaisissa terveystarkastuksissa mm.kotitilanteesta (väkivalta/fyysinen kurittaminen, vanhempien alkoholin/päihteiden käyttö ym).
• terveystarkastukset, kontrollikäynnit, terveyskasvatustunnit, oppilaskohtaiset neuvottelut, rokotusohjelman mukaiset rokotukset
• kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta
• osallistuminen yhdessä perheen ja koulun kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien sovittamiseen koulutyön kanssa
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito paitsi koulussa äkillisesti tapahtunut sairastuminen, koulupäivän aikana tai koulumatkalla tapahtunut tapaturman hoito.
Huoltaja vastaa sairastuneen oppilaan hoidosta, hoitoon kuljetuksesta ja sairaanhoidon järjestämisestä.
Kouluterveydenhuollosta saa sairaan lapsen hoitotodistuksia, mutta ei sähköpostitse/tekstiviestillä eikä takautuvasti. Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, voitte pyytää lapsen (alle 10 v.) sairauden takia todistusta terveyskeskuksesta.
KOULUTAPATURMAT
Oppilaat on vakuutettu tapaturmien osalta, jotka sattuvat kouluaikana tai koulumatkalla. Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluissa eli Maskun terveyskeskuksessa. Tapaturman sattuessa kouluaikana oppilaalle järjestetään kiireellisessä tapauksessa kuljetus terveyskeskukseen. Oppilaan mukaan lähtee aina joku aikuinen saattajaksi. Tapaturmasta tiedotetaan mahdollisimman pian huoltajalle.
HAMMASHUOLTO
Hammasterveyskasvatuksen oppitunnit pidetään kaikille esi- tai 1. luokille sekä 3. ja 5. luokille.. Paijulan koulun vanhempainyhdistys on hankkinut oppilaille ksylitolipastillit ruokavälitunnilla tarjottavaksi, koska ksylitolin säännöllinen käyttö edistää hampaiden terveyttä. Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai hammaslääkärille. Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet. HUOM! Pitkäaikaissairauksista, lääkityksistä yms. tiedottaminen hammashoitolaan on tärkeää! (esim. astma, diabetes, reuma) Jos lapsen kehitystaso ei mahdollista itsenäistä kulkemista hammashoitolaan, on tärkeää, että lapsen huoltaja on läsnä hammashoitokäynnillä. Huoltajan läsnäolo vastaanotolla helpottaa lapsen suun terveyteen vaikuttavien eri asioiden huomioimisen. Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan mikäli ilmenee suun terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä! Hoitopaikkana on Nousiaisten hammashoitola. – hammaslääkäri Miia Havikallio – hammashoitaja Mirva Heikkilä – suuhygienisti Erja Hakamäki
Oppilaat joilla todetaan oikomishoidon tarvetta kutsutaan oikojalle. Oikomishoito tapahtuu Mynämäen hammashoitolassa. Kuljetus tapahtuu huoltajien toimesta. Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta. Hammastapaturman sattuessa on heti otettava yhteys hammashoitolaan! Ajanvaraukset ja yhteydenotot kaikkiin Akselin alueen hammashoitoloihin: ma-pe klo 8-16, p.(02) 447 7700 Säryt mielellään klo 8 – 10.00, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen. www.soteakseli.fi
POISSAOLOT
Oppilaan poissaolon syy on ilmoitettava kouluun viimeistään kolmantena poissaolopäivänä tai oppilaan tullessa kouluun.
Luvan koulusta poissaoloon voi oppilaalle antaa luokanopettaja enintään kolmeksi päiväksi. Rehtori päättää 4-30 päivää kestävästä ja erityisestä syystä tapahtuvasta koulunkäynnin vapauttamisesta.
Yli 30 päivää kestävästä koulunkäynnin vapauttamisesta päättää sivistyslautakunta. Huoltajan tulee anoa asiaa kirjallisesti vähintään 6 viikkoa aikaisemmin ja tehdä samalla selvitys, miten oppilaan oppivelvollisuus toteutuu koulunkäynnin keskeytyksen aikana.
Loma-anomuskaavakkeen voi pyytää opettajalta tai tulostaa koulun kotisivulta. Perheen lomamatkat pitää pyrkiä sijoittamaan koulun loma-aikoihin. Oppilaan ja vanhempien tulee huolehtia opintojen etenemisestä poissaolon ajalta.
KOULURUOKAILU
Koulussa noudatetaan Henrikin koulun ruokalistaa. Oppilaan mahdolliset allergiaherkkyydet ruoka-aineille tulee ilmoittaa koululle tai terveydenhoitajalle
KOULUN VAIHTO
Mikäli kotipaikan muuttumisen johdosta oppilaan on vaihdettava koulua, toivotaan siitä tiedotettavan sekä entiselle että tulevalle koululle mahdollisimman ajoissa. Oppilastietojen siirtämistä varten on ilmoitettava uusi asunto- ja kouluosoite.
MUUTA HUOMIOITAVAA
Liikuntatunneille sopiva varustus on vaihdettavat housut, paita/pusero, jalkineet ja pyyhe. SALISSA EI SAA KÄYTTÄÄ MUSTAPOHJAISIA JALKINEITA.
Liikennesääntöjen tunteminen ja noudattaminen sekä asiallinen käytös on turvallisuutta, myös koulukyydityksessä. Koulukyydityksessä pitää käyttää turvavyötä.
Heijastimet ja kypärä kuuluvat pyöräilijän varusteisiin. Jalankulkijalle kuuluu heijastin. Me aikuiset näyttäkäämme esimerkkiä.

Paijulan koulun järjestyssäännöt
– Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty.
– Käsittelen yhteistä tai yksityistä omaisuutta huolellisesti ja pidän ympäristön siistinä.
– Annan työrauhan sekä oppilaille että opettajalle ja pyydän puheenvuoron viittaamalla.
– Olen ystävällinen ja kohtelias kaikille. Muistan tervehtiä ja kiittää.
– Noudatan hyviä tapoja ja käyttäydyn rauhallisesti. Muistan myös kauniit ruokailutavat.
– Tulen ajoissa kouluun ja viivyttelemättä välitunnilta oppitunnille.
– Välitunnit vietän koulun pihalla. Vain erityistapauksissa ja aikuisen luvalla voin olla sisällä tai poistua koulun pihalta.
– Lumipallojen heittäminen ja vuorenvalloitus on kielletty.
– Säilytän polkupyörääni pyöräkatoksessa. Pyöräily koulun pihalla on kielletty. Noudatan liikennesääntöjä ja käytän pyöräilykypärää. Ekaluokkalaiset saavat pyöräillä kouluun huoltajansa luvalla.
– Noudatan koulukyydityksessä hyviä tapoja.
– Huolehdin koulutehtävistäni niin koulussa kuin kotonakin. (POL 35 §; ”Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.”
– Pyydän koulusta etukäteen luvan poissaoloon. Poissaolosta on aina ilmoitettava koululle.
– Tupakointi ja päihteiden käyttö on koulun tiloissa ja alueella kielletty.