HSM harrastustoiminta

Nousiainen on mukana Harrastamisen Suomen mallin (HSM) mukaisessa harrastustoiminnan järjestämisessä myös lukuvuonna 2023–2024. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle 1.–9.-luokkalaiselle vähintään yksi mieleinen ja maksuton harrastus. HSM harrastusryhmiä järjestetään kaikilla kouluilla koulupäivän yhteydessä koko lukuvuoden ajan.

HSM Nousiaisten toiminnan esittelyvideo.

HSM harrastuslukkari on koostettu kouluittain ja ikäryhmittäin lasten ja nuorten toiveita huomioon ottaen. Tarjolla olevat harrastusryhmät löytyvät alla olevasta harrastuslukkarista.

 

H = Henrikin yhtenäiskoulu

K = Kirkonpiirin koulu

V = Valpperin koulu

 

HSM harrastusryhmistä järjestetään maksuttomia harrastuskuljetuksia kuljetusoppilaille.  Mikäli lapsi/nuori on oikeutettu koulukuljetukseen, on hänellä mahdollisuus osallistua myös maksuttomaan harrastuskuljetukseen (aamuryhmiin koti-harrastus, iltapäivisin harrastus-koti). Lisätietoja löytyy harrastustoiminnan pelisäännöistä.

Huoltajille keväällä 2023 teetetyn HSM harrastustoiminnan kehittämis- ja palautekyselyn koonti vastauksineen löytyy myös sivun liitteistä.

 

Ilmoittautuminen

Harrastusryhmiin ilmoittautuminen jatkuu jatkuvana hakuna koko lukuvuoden ajan. Osassa harrastusryhmissä on hyvin tilaa. Osa harrastusryhmistä on jo täynnä, jolloin kannattaa ilmoittautua jonoon. Vapautuvasta paikasta harrastusryhmässä ilmoitetaan jonossa olevalle erikseen.

ILMOITTAUTUMISET:  HSM harrastustoiminnan verkkokaupasta.

Harrastusryhmissä on paikkoja rajallinen määrä. Etusijalla ovat ne lapset ja nuoret, joilla ei vielä ole omaa harrastusta.

Koulukuljetuksen piiriin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kulkea harrastuksesta kotiin seuraavalla mahdollisella koulukuljetuksella tai maksuttomalla ylimääräisellä harrastuskuljetuksella. Harrastuskuljetustarpeesta tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Harrastustoiminta jatkuu toukokuulle 2024.

 

Harrastusetsivä

Nousiaisissa tarjolla myös HSM harrastusetsivätoimintaa. Harrastusetsivänä toimii Jarno Sainio, joka harrastusohjausten lisäksi tekee työtä kouluilla ja vapaa-ajalla harrastusetsivänä.  Harrastusetsivä jalkautuu lasten ja nuorten pariin harrastamisen teemojen kanssa. Harrastusetsivä etsii ja kohtaa lapsia ja nuoria, jotka eivät vielä ole löytäneet sitä omaa mieleistä harrastusta. Harrastusetsivän kanssa voi yhdessä etsiä sopivaa harrastusta ja käydä yhdessä tekemässä erilaisia harrastuskokeiluja ja sitä kautta löytää se oma mieleinen juttu.

Harrastusetsivään voi olla yhteydessä suoraan Wilman kautta, puhelimella tai sähköpostitse.