Nousiaisten Vesi Oy

 

 

Nousiaisten Vesi Oy toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä,

jonka raakavetenä käytetään Maskun Vesihuolto Oy:ltä ostettua pohjavettä.

Nousiaisten Vesi Oy:llä ei ole omia vedenottamoita.

Nousiaisten Vesi Oy vastaa veden laadusta vain jakeluverkoston osalta.

 

Tekninen päivystys 24/7 numerosta  044 435 5410