Nousiaisten Vesi Oy

Nousiaisten Vesi Oy toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään Maskun Vesihuolto Oy:ltä ostettua pohjavettä. Nousiaisten Vesi Oy:llä ei ole omia vedenottamoita. Nousiaisten Vesi Oy vastaa veden laadusta vain jakeluverkoston osalta.

Tekninen päivystys 24/7 numerosta  044 435 5410