Ikääntyneiden asuminen

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISTA KOSKEVIA OHJEITA JA LINKKEJÄ
1.6.2023

Millaisia toiveita sinulla on asumisen suhteen ikääntyessä?
Asumisella on suuri merkitys siihen, miten arki sujuu ja tuntuuko se mielekkäältä. Ovatko kotisi ja
asuinympäristösi sellaisia, että siellä on hyvä asua ja elää silloinkin, jos oma tai perheenjäsenen toimintakyky muuttuu? Hyviä tarkistuspisteitä oman asumisen suhteen ovat elämäntilanteen muutokset, kuten perhekoon
pieneneminen tai eläkkeelle jäänti. Asumisen ratkaisut ovat jokaiselle yksilöllisiä ja niitä on hyvä alkaa pohtia ajoissa.

Kiinnitä asumisen arvioinnissa huomio esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:
• asunnon koko ja esteettömyys,
• onko asunnossa paljon portaita ja kynnyksiä,
• onko kerrostalossa hissi,
• asumiseen liittyvien huoltotöiden (esimerkiksi pihatyöt tai lämmitys) määrä,
• asumiseen liittyvät korjaustarpeet,
• asunnon sijainti suhteessa palveluihin, harrastuksiin ja lähiliikenteen pysäkille,
• onko asuinympäristössä liikkuminen helppoa, turvallista ja miellyttävää,
• tukeeko asuinympäristö sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä,
• onko nykyinen asunto sellaisenaan tai muutostöiden avulla sopiva asumismuoto?

Asumisen arvioinnin ja suunnittelun avuksi on olemassa paljon tietoa ja lyhyitä testejä, joiden avulla huomio kiinnittyy asuntoon ja asuinympäristöön siitä näkökulmasta, että asuminen on itselle sopivaa.

Tietoa asumisen suunnitteluun löydät esimerkiksi seuraavien linkkien kautta:
Asumisen arviointi ja suunnittelu
• Oman asumisen tarkastelu. Tee asumisen pikatesti
• Onko asuntosi toimiva ja turvallinen? www.vanheneminen.fi/asuminen
• Lyhyt esteettömyyskartoitus / Ikäkoti kuntoon
Kodin turvallisuuden tarkistuslista
Muistisairaan henkilön asumisen toiveet

Korjausneuvonta
• Lisätietoja ja neuvoja voit kysyä Nousiaisten kunnan rakennustarkastajalta Erkki Hurmerinnalta, joka
ohjaa tarvittaessa eteenpäin oikeille tahoille. Puhelin: 044 435 5403 ja sähköposti: erkki.hurmerinta@nousiainen.fi.
VTKL:n korjausneuvoja Varsinais-Suomessa
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonnan pääsivu
Tarvitaanko kodissasi remonttia / Ikäkoti kuntoon

Korjausavustukset ja -tuet
• Kunnan korjausavustukset (jos on) linkki kunnan kotisivulle / EI OLE
Aran korjausavustukset
Kotitalousvähennys

Ikäihmisten asunnot
Hyvinvointialueen järjestämä sosiaalihuoltolain mukainen asuminen
• Muita asumisen vaihtoehtoja ikäihmisille www.kotiopas.fi tai www.asiakasneuvonta.fi

Ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus
• Kunnan hyvinvointikoordinaattori Kaisu Savolainen neuvoo ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin asumiseen
liittyvissä asioissa, puhelin: 040 603 8073, sähköposti: kaisu.savolainen@nousiainen.fi
Maakunnallisen palveluohjauksen nettisivu ja puhelinnumero tai
Varha ikääntyneiden-palvelut

Asumisen tuet
Kelan yleinen asumistuki
Kelan eläkkeensaajan asumistuki

Muita asumiseen liittyviä linkkejä:
Terveyskylä
Esteettömyyskeskus
Ikäinstituutti
Omakotiliitto vinkit ja oppaat
Muistiturku

Sivun sisältö tulostettavana versiona