Rivitalotontit

Nousiaisten kunnan rivitalotonttien myyntihinnat on vahvistanut valtuusto ja myynnistä päättää kunnanhallitus. Myyntihintojen vahvistamisessa on hyödynnetty arviolausuntoja. Rivitalotonteilla ei ole vuokrausmahdollisuutta ja lähtökohtaisesti noudatetaan omakotitonttien vahvistettuja luovutusehtoja soveltuvin osin.

 

Alhontien rivitalotontti

Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Linnamäen asuinalueella Alhontien päässä. Tontti on kaavoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (kaavamerkinnältään AR). Rakennusoikeutta on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,20. Maastollisesti alue on osin vaihtelevaa, havupuustoista metsämaata, osin tasaiseksi muokattua sorapintaista pihamaata. Alueen naapurustossa on sekä asuinpientalorakennuksia että rivitalorakennuksia. Alueella on vanha huonokuntoinen rakennus, jonka purkamisesta vastaa kunta.

Mikäli olet kiinnostunut varaamaan tontin tai kaipaat lisätietoja, niin ole rohkeasti yhteydessä kunnanjohtajaan tai rakennustarkastajaan. Yhteystiedot löydät sivun oikealta reunalta.

Kortteli/tontti 4b (5741 m2)

Tontin hinta: 68 892 € (60 euroa rakennusoikeusneliöltä).
Tehokkuusluku e=0,20.

 

Miekkavuorentien rivitalotontti

Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Rästämäessä Miekkavuorentien ja kevyen liikenteen väylän varressa. Tontti on kaavoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (kaavamerkinnältään AR). Rakennusoikeutta on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,25.

Mikäli olet kiinnostunut varaamaan tontin tai kaipaat lisätietoja, niin ole rohkeasti yhteydessä kunnanjohtajaan tai rakennustarkastajaan. Yhteystiedot löydät sivun oikealta reunalta.

Kortteli/tontti 100/1 (4008 m2)

Tontin hinta: 60 000 €.
Tehokkuusluku e=0,25.