Rivitalo- ja kerrostalotontit

Nousiaisten kunnan rivitalotonttien myyntihinnat on vahvistanut valtuusto ja myynnistä päättää kunnanhallitus. Myyntihintojen vahvistamisessa on hyödynnetty arviolausuntoja. Rivitalotonteilla ei ole vuokrausmahdollisuutta ja lähtökohtaisesti noudatetaan omakotitonttien vahvistettuja luovutusehtoja soveltuvin osin.

 

Alhontien rivitalotontti  / VARATTU

Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Linnamäen asuinalueella Alhontien päässä. Tontti on kaavoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (kaavamerkinnältään AR). Rakennusoikeutta on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,20. Maastollisesti alue on osin vaihtelevaa, havupuustoista metsämaata, osin tasaiseksi muokattua sorapintaista pihamaata. Alueen naapurustossa on sekä asuinpientalorakennuksia että rivitalorakennuksia. Alueella on vanha huonokuntoinen rakennus, jonka purkamisesta vastaa kunta.

Mikäli olet kiinnostunut varaamaan tontin tai kaipaat lisätietoja, niin ole rohkeasti yhteydessä kunnanjohtajaan tai rakennustarkastajaan. Yhteystiedot löydät sivun oikealta reunalta.

Pinta-ala 5741 m2 (kortteli/tontti 4b)
Kiinteistötunnus: 538-424-2-140
Rakennusoikeutta osoitettu tehokkuusluvulla e=0,20
Tontin hinta: 68 892 € (60 euroa rakennusoikeusneliöltä).

 

Miekkavuorentien rivitalotontti

Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Rästämäessä Miekkavuorentien ja kevyen liikenteen väylän varressa. Tontti on kaavoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (kaavamerkinnältään AR). Rakennusoikeutta on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,25.

Mikäli olet kiinnostunut varaamaan tontin tai kaipaat lisätietoja, niin ole rohkeasti yhteydessä kunnanjohtajaan tai rakennustarkastajaan. Yhteystiedot löydät sivun oikealta reunalta.

Pinta-ala: 4008 m2 (kortteli/tontti 100/1)
Kiinteistötunnus: 538-427-1-193
Rakennusoikeutta osoitettu tehokkuusluvulla e=0,25
Tontin hinta: 60 000 €.

 

Matintien kerrostalotontti (yksityinen maanomistaja)

Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Vuorenpäässä Matintien ja kevyen liikenteen väylän varressa. Tontti on kaavoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (kaavamerkinnältään AK). Rakennusoikeutta on osoitettu 1700 m2.

Pinta-ala 4790 m2
Kiinteistötunnus 538-453-1-31
Rakennusoikeutta 1700 m2
Kerrosluku III
Tiedustelut: veijo.vuorenpaa@hotmail.com tai 0500 788 527