Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen, hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä kestävää kehitystä tukevalla tavalla, sekä vastaa rakennushanketietojen tuottamisesta rakennus- ja huoneistorekisteriin.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii Nousiaisten kunnan tekninen lautakunta.

Rakennusluvat myöntää rakennustarkastaja. Rakennusoikeus tulee perustua kaavaan, kunnan rakennusjärjestykseen tai kunnanhallituksen myöntämään poikkeuslupaan tai suunnittelutarveratkaisuun. Rakennusluvat päätetään tiistaisin.

Rakennusvalvontatoimisto on avoinna tiistaista torstaihin klo 9-15.
Käyntiosoite Nummentie 5, 21270 Nousiainen. Koronapandemian aikana käynneistä on tehtävä ajanvaraus.

Katselmukset suoritetaan tarvittaessa ajanvarausten perusteella.

Kunnan rakentamistapaohjeet löydät täältä.

Rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta

Nousiaisten kunta on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin mahdollistavan Lupapiste -palvelun.

Voit hoitaa hankkeesi rakennuslupa-asioinnin verkossa Lupapisteen kautta ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Nousiaisten kunnan rakennus- ja toimenpidelupien hakemisen.

Puunkaatoilmoitukset ja toimenpideilmoitukset tehdään erillisillä lomakkeilla, jotka löytyvät oikealla kohdasta ”Sähköinen asiointi”.

Jos tarvitset hakemukseen pohjakarttaa, ota yhteyttä rakennustarkastajaan.

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Lupapiste-palvelun käyttö on maksutonta.

Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.

Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
Kutsu tarpeelliset tahot sähköpostilla mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta kirjoittamiselta. Huomiothan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.

Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta.
Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä.

Neuvonnat ja lupa-asiat Lupapiste -palvelun kautta.