Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen, hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten sekä yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä kestävää kehitystä tukevalla tavalla, sekä vastaa rakennushanketietojen tuottamisesta rakennus- ja huoneistorekisteriin.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii Nousiaisten kunnan ympäristölautakunta, kokoukset ovat pääsääntöisesti joka kuukauden toiseksi viimeinen torstai. Lupahakemukset täydellisine liitteineen on toimitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina.

Rakennusvalvontatoimisto on avoinna arkisin klo 9-15.
käyntiosoite Nummentie 5, 21270 Nousiainen.

Katselmukset suoritetaan tarvittaessa ja ajanvarausten perusteella.

Rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta

Nousiaisten kunta on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin mahdollistavan Lupapiste -palvelun.

Voit hoitaa hankkeesi rakennuslupa-asioinnin verkossa Lupapisteen kautta ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Nousiaisten kunnan rakennus- ja toimenpidelupien sekä toimenpideilmoitusten hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Lupapiste-palvelun käyttö on maksutonta.

Palvelun toimittaja on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys, Solita Oy, ja se on toteutettu yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa

Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.

Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta kirjoittamiselta. Huomiothan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.

Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta.
Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä.

Neuvonnat ja lupa-asiat sähköiseen lupa-asiointiin tarkoitetun Lupapiste -palvelun kautta.