Taloushallinto

Taloushallinto valmistelee talousarvion ja taloussuunnitelman, hoitaa kirjanpidon sekä laatii tilinpäätöksen. Taloushallinnon tehtävänä on tuottaa hallintokunnille talouden ohjaukseen tarvittavia talouslukuja kirjanpitoaineistosta talousarvion toteutumisen, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman muodossa.

Taloushallinto hoitaa maksuliikennettä ja vastaa kunnan riskienhallintaan liittyvistä asioista. Palkanlaskennan palvelut Nousiaisten kunta ostaa Mynämäen taloushallintoyksiköltä.

Nousiaisten kunta (Y-tunnus 0135821-5) ei kuulu käännetyn arvonlisäverolain piiriin rakennuspalveluista. Näin ollen Nousiaisten kunta käsittelee laskunsa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron mukaisina.

YRITTÄJÄN ELÄKEVAKUUTTAMINEN JA YEL-TODISTUS

YEL-vakuutus (yrittäjän eläkevakuutus) on lakisääteinen. Se kerryttää työeläkettä vanhuuden varalle ja siitä on myös hyötyä sairauden, vanhemmuuden tai työttömyyden aikana.
YEL-vakuutus tulee hankkia, jos kaikki alla luetellut kohdat toteutuvat.
1. Yrittäjä on 18–67-vuotias,
2. Yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta,
3. Työtulot on vähintään 7 656,26 euroa vuonna 2018,
4. Yrittäjä työskentelee yrityksessään ja
5. Yrittäjä tekee työtä, joka ei kuulu jonkin toisen eläkelain mukaan vakuuttaa.

Jos itsenäinen yrittäjä ei ole hoitanut YEL-vakuuttamiseen liittyviä velvoitteitaan, täytyy työn tilaajan (ostajan) maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta eläkemaksua. Tällöin yrittäjän lähettämä lasku käsitellään palkanmaksun perusteiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta maksaa yrittäjälle laskun summan vähennettynä eläkemaksuilla.
Itsenäisten yrittäjien, kuten toiminimien ja yksityishenkilöiden, on toimitettava YEL-todistus työn tilaajalle (ostajalle) ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä (esim. pdf) sekä vuosittain. Se on todiste YEL-vakuutusasioiden hoitamisesta.

NOUSIAISTEN KUNNAN TILINUMERO:
FI18 5295 0010 0000 19
OKOYFIHH

NOUSIAISTEN KUNNAN VEROPROSENTIT:

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tulovero% 21,5 21,5 21,5 21,5 8,86  9,1
Yleinen kiinteistövero 1 1 1 1 1  1,1
Maapohjan kiinteistövero 1,3
Vakituinen asunto 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Rakentamaton rakennuspaikka 2 2 3 3 3
Yleishyödyllisen yhteisön rak.- ja maapohja 0 0