Ostolaskudata

Nousiaisten kunta julkistaa tällä sivustolla ostolaskudatansa vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Ostolaskujen avaamisen tarkoitus on lisätä Nousiaisten kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa siten luottamusta asukkaisiin, yrittäjiin ja yhteistyökumppaneihin. Ostolaskujen avaamisella voidaan lisätä myös kustannustietoisuutta ja hakea sitä kautta mahdollisia säästöjä. Julkistaminen on myös osa Nousiaisten kunnan sisäistä valvontaa ja vahvistaa sitä, että kunnan hankinnat toteutetaan määräysten ja lainsäädännön mukaisesti.

Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta ja suositusta. Poiminnassa on aineistosta suodatettu pois henkilötunnukselliset (yksityishenkilöt) toimittajat. Tiedot on poimittu kunnan tietovarastosta (ostoreskonta).

Lisätiedot ja kyselyt pyydämme laittamaan Nousiaisten kunnan kirjaamoon: nousiaisten.kunta@nousiainen.fi