Päätöksenteko

Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet on kirjattu Suomen perustuslakiin. Päätöksentekomenettelyä kunnassa säätelevät pääosin kuntalaki ja hallintolaki. Eri hallinnonaloilla on lisäksi lukuisia omia menettelysäännöksiä.

Kunnan viranomaisen päätöksentekomenettely voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen:

  • vireilletuloon
  • valmisteluun
  • päätöksentekoon
  • tiedoksiantoon
  • täytäntöönpanoon

Toimielinten julkiset esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Dynasty-tietopalvelussa (vasemmassa laidassa linkki palveluun). Esityslistat poistuvat verkkopalvelusta sen jälkeen kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Mikäli tarvitset tietoa pöytäkirjasta, joka on tehty aiemmin kuin mihin asti Dynasty-tietopalvelussa on julkaistu pöytäkirjoja, voit pyytää sitä hallintojohtaja Petra Einiöltä (valtuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat), hallintosihteeri Anita Isotalolta (kasvatus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirjat) tai toimistosihteeri Kristiina Karjalaiselta (ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan pöytäkirjat).

Päätösten ennakkovaikutusten arviointi (EVA)

Nousiaisten kunnassa on otettu käyttöön 1.1.2024 alkaen päätösten vaikutusten ennakkoarviointi eli EVA. Kuntahallinnossa tehtävät päätökset ovat usein mittavia ja laajoja, ja ne vaikuttavat esimerkiksi kuntalaisiin, yrityksiin  ja talouteen. EVA on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaa erilaisten ihmisryhmien elämään. EVAa sovelletaan osana valtuuston/kunnanhallituksen, kasvatus- ja sivistyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan päätösvalmistelua. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi on rajattu neljään keskeisimpään näkökulmaan selkeyden vuoksi seuraavasti:
– ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi,
– lapsivaikutusten arviointi,
– yritysvaikutusten arviointi ja
– ympäristövaikutusten arviointi

 

Kirsi-Maria Helenius (valtuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat)

asianhallintasihteeri
Hallinto- ja talousosasto
Puh. 044 435 5501

kirsi-maria.helenius(at)nousiainen.fi

 

Isotalo Anita (kasvatus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirjat)
hallintosihteeri
Sivistysosasto
Puh. 044 435 5301
anita.isotalo(at)nousiainen.fi

 

Karjalainen Kristiina (teknisen lautakunnan pöytäkirjat)
toimistosihteeri
Tekninen osasto
Puh. 044 435 5401
kristiina.karjalainen(at)nousiainen.fi