Työllisyyspalvelut / TE2024-uudistus

Lakisääteiset, julkiset työllisyyspalvelut siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025. Nousiaisten kunta on keväästä 2023 lähtien osallistunut tiiviisti Varsinais-Suomessa tapahtuvaan kuntien yhteiseen valmistelutyöhön.

Maakuntaan on muodostumassa kaksi työllisyysaluetta, Turun ja Salon työllisyysalueet. Turun työllisyysalue on muodostumassa yhteensä 23 kunnasta, Nousiainen mukaan lukien. Kuntien hyväksymän aiesopimuksen mukaan kunnat lähtevät yhdessä valmistelemaan mm. palvelujen järjestämistä alueella.

Käynnissä olevan valmistelun perusteella palvelujen järjestämisvastuu on Turun kaupungilla. Osa palveluista ja tehtävistä keskitetään vastuukunnalle eli Turun kaupungille. Lähipalveluja tarjotaan kuntien itse tuottamina viranomaistehtävinä ja työllisyysalueen kuntiin jalkautuvana työnä. Lähipalveluja tarjotaan kuntien itse tuottamina viranomaistehtävinä ja työllisyysalueen kuntiin jalkautuvana työnä. Palvelujen tuottamisessa ja uudistamisessa hyödynnetään myös työllisyyden kuntakokeilussa saatuja kokemuksia.