Yleishallinto

Hallinto- ja talousosasto hoitaa keskitettyjä yleis- ja taloushallinnon tehtäviä ja tuottaa tukipalveluja muille tulosalueille. Osaston vastuulle kuuluvat valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelu sekä päätösten täytäntöönpano. Lisäksi se vastaa ja huolehtii omalta osaltaan tietohallinnosta, kunnan tiedotuksesta, asiakirjahallinnosta sekä asiakaspalvelutehtävistä.