Sivistysosaston hallinto

Opetusta, koulutusta, varhaiskasvatusta, kirjasto- ja kulttuuritointa sekä liikunta- ja nuorisotointa koskevat asiat kuuluvat kasvatus- ja sivistyslautakunnan toimialaan. Sivistysjohtaja toimii kasvatus- ja sivistyslautakunnan esittelijänä ja sivistysosaston päällikkönä.

Nousiaisten kunta
Sivistysosasto
Moisiontie 19
21270 Nousiainen