Vuorohoito

Vuorohoitoa järjestetään keskitetysti päiväkoti Nuppulassa, Maskuntie 26. Vuorohoito on päiväkotien normaalin aukiolon (arkisin klo 6.15 – 17) ulkopuolella järjestettyä hoitoa. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta. Oikeus vuorohoitoon on lapsilla, joilla hoidontarve johtuu molempien vanhempien (huoltajien)  vuorotyön luonteesta tai opiskelusta. Vuorohoitoa hakeneiden tulee toimittaa päiväkodinjohtajalle työnantajan todistus vuorotyön luonteesta viimeistään varhaiskasvatuksen aloittamispäivään mennessä. Vuorohoidontarve tullaan tarkistamaan ajoittain toimintakauden aikana.

Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella. Lapsen vuorohoitoaika muodostuu lapsen vanhempien (huoltajien) työ/ opiskeluaikojen pohjalta. Hoitoajat on ilmoitettava sähköisesti viimeistään 1,5 viikkoa aiemmin perjantaihin klo 9:00 mennessä (esim. viikon 5 hoitoajat ilmoitetaan viikon 3 perjantaina klo 9:00 mennessä).