Vuorohoito

Vuorohoitoa järjestetään keskitetysti päiväkoti Nuppulassa, Maskuntie 26. Vuorohoito on päiväkotien normaalin aukiolon (arkisin klo 6.15 – 17) ulkopuolella järjestettyä hoitoa. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta. Oikeus vuorohoitoon on lapsilla, joilla hoidontarve johtuu molempien vanhempien (huoltajien)  vuorotyön luonteesta tai opiskelusta.

Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella. Lapsen vuorohoitoaika muodostuu lapsen vanhempien (huoltajien) työ/ opiskeluaikojen pohjalta. Hoitoajat on ilmoitettava sähköisesti viimeistään edeltävän viikon maanantaihin klo 7.00 mennessä.