Oppilashuolto

Jokaisella koululla toimii oppilashuoltotyöryhmä. Oppilashuoltotyöryhmän jäsenet määräytyvät tarpeen mukaan. Yleisimmin mukana ovat rehtori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilashuollon tehtävänä on edistää oppilaan terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja siten turvata hyvän kasvun ja oppimisen edellytykset. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja voittamiseen sekä syrjäytymisen torjumiseen. Vanhemmat voivat myös itse pyytää, että oppilashuoltotyöryhmässä pohdittaisiin tapoja, joilla tietyn oppilaan koulunkäyntiä ja kasvua voitaisiin tukea. Vanhemmille tulee aina etukäteen tieto, kun heidän lapsensa asioita käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä.

Koulukuraattori Kirsi Rosten (Henrikin yhtenäiskoulu 1 – 9 lk)

Koulukuraattori Sari Yli-Antola (Kirkoniirin koulu esilk – 6 lk, Valpperin koulu 1 – 6 lk sekä Henrikin yhtenäiskoulu esilk)

Opiskeluhuollon kuraattorin puhelinasiointi Masku, Mynämäki, Nousiainen