Henrikin yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Koulun järjestysääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (POL 29§). Säännöt ovat voimassa myös koulun retkillä ja koulupäivän ulkopuolisissa tapahtumissa. Koulussamme noudatetaan aina hyviä käytöstapoja ja Suomen lakeja – esimerkiksi tupakointi, tupakanomaisten tuotteiden ja päihteiden käyttö on kielletty. Sama koskee vaarallisia ja häiritseviä esineitä tai aineita.

Koulumatkat

 • Noudatan liikennesääntöjä ja käyttäydyn hyvin koulumatkoilla. Esi- ja ekaluokkalaisten koulumatkoista sovitaan erikseen yhdessä huoltajien kanssa omat pelisäännöt.
 • Saavun kouluun ajoissa ja poistun koulusta täsmällisesti työjärjestystä noudattaen.
 • Poistuessani koulusta kesken koulupäivän tarvitsen siihen aina luvan.
 • Koulun alueella ajan erittäin varovasti, enkä koskaan aja välituntialueella.
 • Polkupyörän tai muun kulkuneuvon säilytän sovitussa paikassa ja lukittuna.
 • Jos vaihdan koulupäivän aikana koulurakennusta tai menen liikuntatunneille koulun ulkopuolelle, siirryn ripeästi ja liikennesääntöjä noudattaen.

Oppitunnilla

 • Oppitunneille tulen ajoissa ja rauhallisesti.
 • Jätän päällysvaatteeni ja jalkineeni siististi niille varatuille paikoille.
 • Huolehdin läksyistäni ja opiskeluvälineistäni.
 • Työskentelen oppitunnilla ahkerasti ja annan toisille oppilaille ja opettajalle työrauhan.
 • Käytän elektronisia laitteita vain opettajan luvalla. Muuten pidän kaikki elektroniset laitteeni suljettuina ja poissa näkyvistä.
 • En syö tai juo oppitunnilla. Karkit, limsat ja energiajuomat eivät kuulu kouluun.
 • En pidä huppua tai päähinettä päässäni sisätiloissa.

Välitunnilla ja ruokailussa

 • Oppitunnin päätyttyä siirryn välittömästi välitunnille.
 • Välitunnit vietän sovitulla välituntialueella opettajien valvonnassa.
 • En kiusaa edes leikilläni ja vältän vaarallisia leikkejä.
 • Välitunnin päätyttyä tulen viivyttelemättä luokkaan.
 • Muistan että olen koulussa oppiakseni asioita, siksi noudatan opettajan ohjeita elektronisten laitteiden käytöstä myös väli- ja ruokatunnilla.
 • Ruokalassa noudatan hyviä tapoja.
 • Valitsen itselleni monipuolisen annoksen, pyrin syömään lautasen tyhjäksi ja poistun ripeästi syötyäni ruuan.

Viihtyvyys

 • Laitan roskat roskikseen ja tavarat järjestykseen.
 • En sotke enkä riko koulun tiloja ja välineitä.
 • Olen auttavainen ja kohtelias.
 • En huuda enkä kiroile.
 • Ilmoitan tapahtuneista rikkomuksista heti opettajalle tai muulle koulun henkilökunnalle.