Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja haku esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen (v. 2012 syntyneet)

Kaikkien lasten tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Syksyllä 2018 esiopetuksen aloittavat vuonna 2012 syntyneet lapset. Oikeus esiopetukseen alkaa jo 5-vuotiaana, jos lapsi kuuluu 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin (erityisoppilaat).

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään erillisellä lomakkeella, joka toimitetaan ohjeineen postitse Nousiaisissa kirjoilla oleville vuonna 2012 syntyneille lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu palauttamalla ilmoittautumislomake 1.2.2018 mennessä koulutoimistoon, os. Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen tai kunnantalon edustalla olevaan postilaatikkoon.

Esiopetus on maksutonta. Sen lisäksi mahdollisesti tarvittava esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista. Lapsi on oikeutettu täydentävään varhaiskasvatukseen, mikäli huoltajat työskentelevät tai opiskelevat päätoimisesti. Kaikki esiopetusikäiset saavat viimeistään toukokuussa postitse päätöksen sekä esiopetuksen että mahdollisesti tarvittavan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Ilmoittautuminen Nousiaisten peruskouluun lv. 2018 – 2019 (v. 2011 tai sitä ennen syntyneet)

Vuonna 2018 peruskouluun tulee ilmoittaa kaikki ne lapset, jotka ovat syntyneet 2011 tai sitä ennen eivätkä vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Myös sellaiset lapset, joille anotaan lykkäystä koulunkäynnin aloittamisesta, on ilmoitettava ja samalla jätettävä asiaa koskeva kirjallinen anomus.

Perusopetuksen ensimmäisen luokan syksyllä 2018 aloittavien oppilaiden ilmoittautuminen tulee tehdä 1.2.2018 mennessä Wilma-järjestelmässä, josta myös löytyvät ilmoittautumista koskevat ohjeet.

Lapsen, jota hänen vammansa vuoksi ei voida opettaa yhdeksänvuotisessa peruskoulussa, oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Jos oppilas lääkärin tai psykologin lausunnon perusteella tulee aloittamaan koulun erityisopetuksessa, tulee koulupaikan selvittämistä varten ottaa yhteyttä hallinto- ja sivistysjohtajaan, puh. 044 4355 500. Jos Wilma-tunnus puuttuu tai oppilas muuttaa esim. myöhemmin kuntaan, tiedustelut: hallintosihteeri, puh. 044 4355 301.