Seudullinen varhaiskasvatus

Nousiainen on sopinut varhaiskasvatuksen seudullisesta yhteistyöstä lähikuntien kanssa. Sopimuksen perusteella lapsen varhaiskasvatus voidaan tietyissä tapauksissa järjestää sopimukseen liittyneessä muussa kunnassa/kaupungissa kuin kotikunnassa/- kaupungissa.

Sopimuksen seudullisesta yhteistoiminnasta ovat solmineet seuraavat kunnat:
Turku, Raisio, Rusko, Sauvo, Nousiainen, Lieto, Masku, Kaarina, Aura, Naantali, Paimio, Mynämäki ja Parainen.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan lapsen kotikunnasta. Seudullinen varhaiskasvatuspäätös tehdään enintään toimintavuoden ajaksi (1.8-31.7). Yksittäinen päätös perustuu kuntien väliseen sopimukseen paikan järjestämisestä.

Kunnalla ei ole velvoitetta ostaa varhaiskasvatuspaikkaa asuinkunnan ulkopuolelta tai myydä ulkokuntalaiselle palvelujaan. Varhaiskasvatusmaksun perii kotikunta.

Lisätietoja seudullisesta varhaiskasvatuksesta löytyy oikeassa palstassa olevasta liitteestä.