Koulukuljetukset

Lukuvuoden 2019 – 2020 koulukuljetuksista

Koulukuljetusperusteet

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen koulumatkan pituuden perusteella, mikäli koulumatka on yli 5 km. Nousiaisissa koulussa pelkästään esiopetusta saavalle oppilaalle kunta järjestää kuljetuksen, jos koulumatka kotoa tai hoitopaikasta on yli 2 km.

Oppilaan terveydentilan, rasittavuuden perusteella anottu kuljetusoikeus ratkaistaan lääkärinlausuntoon perustuen. Mikäli kuljetusoikeutta anotaan koulumatkan vaarallisuuden perusteella, kuljetusoikeus ratkaistaan erikseen tapauskohtaisesti, ja päätös perustuu kasvatus- ja sivistyslautakunnan linjaukseen ja Koululiitu-ohjelman mukaiseen vaarallisuusarvioon. Suurpetohavaintojen perusteella tehtävän kuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan.

Lupa maksullisen ns. ohiajavan koulukuljetuksen käyttöön voidaan myöntää, mikäli koulukuljetuksessa on tilaa ja järjestelystä ei kunnalle aiheudu lisäkustannuksia. Oikeuden ohjaavan koulukuljetuksen käyttöön myöntää anomuksesta koulun rehtori/vararehtori. Ko. kuljetusoikeudesta laskutetaan voimassa olevan linja-auton sarjalipun mukainen kuljetusmaksu.

Yleisesti koulukuljetuksista

Koulukuljetuksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti joukkoliikennettä: aamuisin Nummi – Valpperintie – Torikkalantie – Vahdontie – Santamala – Nummi – reittiä liikennöidään kahdesti ja iltapäivällä Nummi – Santamala – Vahdontie – Torikkalantie – Valpperintie – Nummi -reittiä kolme kertaa koulupäivän aikana. Lisäksi liikennöidään Vainiopohjantie – Paistanojantie – Vadanvainiontie – Valpperintie – Vahdotie – Kirkkotie – Nummi -reittiä aamuisin. Edellä olevien lisäksi tarvittava muu koulukuljetus hoidetaan ostoliikenteenä.

Oppilaat, jotka ovat oikeutettuja koulukuljetukseen koulumatkan pituuden perusteella  tai joille on anottu kuljetusoikeutta terveydellisten syiden tai koulumatkan vaarallisuuden perusteella ja jotka voivat koulumatkallaan käyttää em. joukkoliikennettä, saavat kesän 2019 aikana postitse Matkahuollon matkakortin.

Koulun rehtori tarkistaa oppilaan koulumatkan pituuden ja merkitsee oppilaan suoraan kuljetettavien listalle. Oppilas voi olla oikeutettu koulukuljetukseen myös terveydellisten syiden tai koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Tätä oikeutta huoltajan tulee kuitenkin anoa. Anomuksen voi tehdä esim. sähköpostitse: hallintosihteeri Anita Isotalo (etunimi.sukunimi@nousiainen.fi)

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti 14.5.2019 kokouksessaan, että koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään Koululiitu-ohjelmaa ja teiden vaarallisuutta koskevat koulukuljetuspäätökset perustuvat tämän ohjelman antamiin suosituksiin, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

1) Vainiopohjantiellä Repolankujan risteyksen tuntumassa olevaa 2.-luokkalaisille ja sitä nuoremmille merkittyä lyhyttä riskiosuutta ei huomoida..
2) Vahdontiellä Killaistenkujan ja Kirkkotien välistä 2.-luokkalaiselle ja sitä nuoremmille merkittyä lyhyttä riskiosuutta ei huomioida.