Koulukuljetukset

Lukuvuoden 2020 – 2021 koulukuljetuksista

Koulukuljetusperusteet

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen koulumatkan pituuden perusteella, mikäli koulumatka on yli 5 km. Nousiaisissa koulussa pelkästään esiopetusta saavalle oppilaalle kunta järjestää kuljetuksen, jos koulumatka kotoa tai hoitopaikasta on yli 2 km.

Oppilaan terveydentilan, rasittavuuden perusteella anottu kuljetusoikeus ratkaistaan lääkärinlausuntoon perustuen. Mikäli kuljetusoikeutta anotaan koulumatkan vaarallisuuden perusteella, kuljetusoikeus ratkaistaan erikseen tapauskohtaisesti, ja päätös perustuu kasvatus- ja sivistyslautakunnan linjaukseen ja Koululiitu-ohjelman mukaiseen vaarallisuusarvioon. Suurpetohavaintojen perusteella tehtävän kuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan.

Lupa maksullisen ns. ohiajavan koulukuljetuksen käyttöön voidaan myöntää, mikäli koulukuljetuksessa on tilaa ja järjestelystä ei kunnalle aiheudu lisäkustannuksia. Oikeuden ohjaavan koulukuljetuksen käyttöön myöntää anomuksesta koulun rehtori/vararehtori. Ko. kuljetusoikeudesta laskutetaan voimassa olevan linja-auton sarjalipun mukainen kuljetusmaksu.

Yleisesti koulukuljetuksista

Koulukuljetuksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti joukkoliikennettä: aamuisin Nummi – Valpperintie – Torikkalantie – Vahdontie – Santamala – Nummi – reittiä liikennöidään kahdesti ja iltapäivällä Nummi – Santamala – Vahdontie – Torikkalantie – Valpperintie – Nummi -reittiä kolme kertaa koulupäivän aikana. Lisäksi liikennöidään Vainiopohjantie – Paistanojantie – Vadanvainiontie – Valpperintie – Vahdotie – Kirkkotie – Nummi -reittiä aamuisin. Edellä olevien lisäksi tarvittava muu koulukuljetus hoidetaan ostoliikenteenä.

Oppilaat, jotka ovat oikeutettuja koulukuljetukseen koulumatkan pituuden perusteella tai joille on anottu ja myönnetty kuljetusoikeutta terveydellisten syiden tai koulumatkan vaarallisuuden perusteella ja jotka voivat koulumatkallaan käyttää em. joukkoliikennettä, saavat Matkahuollon matkakortin koulustaan ensimmäisenä koulupäivänä. Liikennöitsijöiden (TLO ja Mynäliikenne) kanssa on sovittu, että ensimmäisen koulupäivän aamuna 12.8.2020 matkakorttia ei kuljetuksessa tarvita.

Koulun rehtori tarkistaa oppilaan koulumatkan pituuden ja merkitsee oppilaan suoraan kuljetettavien listalle. Oppilas voi olla oikeutettu koulukuljetukseen myös terveydellisten syiden tai koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Tätä oikeutta huoltajan tulee kuitenkin anoa. Anomuksen voi tehdä esim. sähköpostitse: hallintosihteeri Anita Isotalo (etunimi.sukunimi@nousiainen.fi)

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti 21.4.2020 kokouksessaan, että koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään Koululiitu-ohjelmaa ja teiden vaarallisuutta koskevat koulukuljetuspäätökset perustuvat tämän ohjelman antamiin suosituksiin, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

1) Vainiopohjantiellä Repolankujan risteyksen tuntumassa olevaa 3.-luokkalaisille ja sitä nuoremmille merkittyä lyhyttä riskiosuutta ei huomioida.
2) Vahdontiellä Killaistenkujan ja Kirkkotien välistä 2.-luokkalaiselle ja sitä nuoremmille merkittyä lyhyttä riskiosuutta ei huomioida.
3) Lemuntien suunnasta tultaessa ennen VT8:a ylittävän sillan kohdalle merkittyä lyhyttä riskiosuutta ei huomioida.
4) Lemuntien ja Mietoistenkujan risteysalueelle merkittyä riskiosuutta ei huomioida.

Koulukuljetukset Paijulan koulun yksikköön lv. 2020 – 2021

Henrikin yhtenäiskoulun Paijulan yksikön oppilaat saavat tietoa kuljetuksista Paijulaan Wilman kautta perjantaina 7.8.2020.