Koulut

Kirkonpiirin koulussa annetaan esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1 – 6.

Valpperin koulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1- 6.

Henrikin yhtenäiskoulu tarjoaa esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1 – 9.

Esi- ja perusopetuksessa on käytössä Wilma-järjestelmä koulun ja kodin välisessä yhteistyössä.

Henrikin yhtenäiskoulu
Moisiontie 16
21270 Nousiainen

Rehtori Tuomas Einiö, puh. 044 435 5310
tuomas.einio[at]edu.nousiainen.fi

Apulaisrehtori Pirjo Rantanen, puh. 044 435 5340
pirjo.rantanen[at]edu.nousiainen.fi

Koulusihteeri Anne-Maria Heikkilä, puh. 044 435 5315
anne-maria.heikkila[at]edu.nousiainen.fi

Opettajainhuone puh. 044 435 5311

Kirkonpiirin koulu
Vahdontie 52
21270 Nousiainen

Koulunrehtori Juha Pulli, puh. 044 435 5330
juha.pulli[at]edu.nousiainen.fi

Valpperin koulu
Urheilutie 12
21270 Nousiainen

Koulunrehtori Satu Mäkinen, puh. 044 435 5370
satu.makinen[at]edu.nousiainen.fi