Varhaiskasvatus

Esittelyvideo Nousiaisten kunnan varhaiskasvatuksen palveluista.

Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien ja eri yhteistyötahojen kanssa. Nousiaisissa varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat sivistyspalvelun toimialaan.

Nousiaisten kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tarjota perheille tarpeita vastaavat turvalliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Varhaiskasvatuksessa painotetaan lapsuuden ainutkertaisuutta. Lapsella on oikeus hyvään elämään, turvattuun kasvuun ja kehitykseen yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Nousiaisten kunnassa varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja esikoululaisten päivähoidossa. Varhaiskasvatusta on mahdollisuus hakea myös muista Turun seudun varhaiskasvatuspaikoista seudullisen varhaiskasvatussopimuksen puitteissa.

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Lisäksi toimintaa ohjaavat kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat.

Esiopetusta järjestetään koulujen yhteydessä.