Varhaiskasvatukseen hakeminen, irtisanominen ja sähköiset päätökset

Varhaiskasvatusta voi hakea ympäri vuoden. Pääsääntöisesti varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoitotarpeen alkamista. Jos on kyse äkillisestä työllistymisestä tai opiskelujan aloittamisesta, hakemus on jätettävä kaksi viikkoa ennen toivottua hoidon alkamista.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea sähköisesti, oikealla palstalla olevan linkin kautta. Hakemuksen voi tehdä myös paperisena (kts. liitteet). Paperisia hakemuslomakkeita on saatavissa myös kunnanvirastosta, varhaiskasvatusjohtajalta, varhaiskasvatusohjaajalta ja varhaiskasvatuspaikoista. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Nousiaisten kunta, Sivistysosasto/varhaiskasvatus, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen.

Saat sijoituksesta päätöksen sähköisenä tai kirjallisena postin välityksellä. Jos et ota varhaiskasvatuspaikkaa vastaan tai aloitus siirtyy, ilmoita siitä kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon ennen sijoituspäätöksessä olevaa aloituspäivää. Muussa tapauksessa laskutus käynnistyy päätöksessä ilmoitetusta aloituspäivästä.

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa kirjallisesti etukäteen. Oikealla olevasta palstasta löytyy irtisanomislomake, joka palautetaan varhaiskasvatuspaikkaan tai – toimistoon.

Varhaiskasvatuksen tuntimäärämuutokset, hoitomuotomuutokset ja perhesuhteiden muutokset ilmoitetaan varhaiskasvatuksen muutosilmoituksella (kts. liitteet). Sopimus tuntimäärästä on voimassa vähintään 3 kuukautta kerrallaan. Tuntimäärämuutos on tehtävä kirjallisesti etukäteen ja toimitettava varhaiskasvatuspaikkaan tai varhaiskasvatustoimistoon.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköiset sijoitus- ja maksupäätökset. Huoltajan ilmoittamaan sähköpostiin tulee viesti saapuneesta päätöksestä, jonka jälkeen päätös on luettavissa eAsioinnissa (kts. linkit). Mikäli huoltajat eivät ole antaneet lupaa sähköisten päätösten lähettämiseen, päätös lähetetään kirjallisena postin välityksellä.

Tietosi tallentuvat asiakastietojärjestelmään. Katso asiakastietojärjestelmän tietosuojaselostelinkki.

Haku varhaiskasvatukseen 1.8.2023 – 31.7.2024 (v. 2018 ja myöhemmin synt.)

Varhaiskasvatushakemus toimikaudeksi 1.8.2023 – 31.7.2024 tulee tehdä 31.3.2023 mennessä. Linkki sähköiseen hakemukseen ja tulostettavaan hakulomakkeeseen löytyy sivun oikealla olevalta palstalta. Paperisia hakulomakkeita on saatavissa myös kunnanvirastosta ja päiväkodeista, ja ne toimitetaan osoitteella Nousiaisten kunta, Varhaiskasvatus, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuspalvelua käyttävien lasten osalta varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse uusia.