Järjestyssäännöt

1. Käyttäydy rauhallisesti

– Käytävissä ja portaissa liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, juokseminen on kiellettyä
– Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. oppilailla oppimiseen opettajilla opettamiseen muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen
– Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus kokea itsensä turvatuksi. Ketään kohtaan ei saa käyttää loukkaavaa kieltä tai ruumiillisesti vahingoittaa ketään

 

2. Ole ystävällinen kaikille

– Heikompia tovereita tulee suojella ja auttaa
– Kaikissa tilanteissa on käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti
Erityisesti on huomioitava:
– tervehtiminen
– sopimaton kielenkäyttö, esim. kiroileminen, nimittely eivät kuulu kouluun
– rehellisyys, esim. tahattoman vahingon tai tahallisen vahingon tuottamuksen tunnustaminen (ilmoita vahingosta heti opettajalle tai muulle aikuiselle)
– Kouluvilppi, esim. lunttaaminen on kielletty ja siitä seuraa ilmoitus kotiin

 

3. Huolehdi tehtävistäsi sekä koulussa että kotona

– Oppitunneille on saavuttava ajoissa ja oppitunnin päättyessä on välittömästi poistuttava välitunnille
– Oppitunneilla tehtävät tehdään siististi ja huolellisesti. Oppilaan viittauksesta opettaja tietää mennä antamaan lisäohjeita
– Läksyt tehdään kotona huolellisesti. 3.-6.luokkalaiset jäävät tunnin jälki-istuntoon unohdettuaan tehdä läksynsä viisi kertaa

 

4. Käsittele koulun ja omaa omaisuutta huolellisesti

– Halutessasi lainata koulun välineitä oppitunnilla tai välitunnilla pyydä siihen lupa
– Palauta käyttämäsi välineet takaisin niiden omille paikoille heti, kun et enää tarvitse niitä
– Päällystä kaikki oppikirjasi ja vihkosi
– Älä heittele koulureppuasi
– Tuo kouluun vain koulussa välttämätön oma omaisuutesi
– Laita nimi kaikkiin tavaroihisi
– Koulussa mukana oleva oma kännykkä on kiinni / äänettömänä koulupäivän ajan
– ja se pysyy laukussa
– Koulu ei vastaa kadonneesta tai rikkoutuneesta kännykästä
– Kouluun saa tuoda rahaa yhteisinä keräyspäivinä, esim. nälkäpäivä
– Roskat laitetaan roskikseen
– Siivoa omat jälkesi oppituntien jälkeen

 

5. Liikunta- ja käsityötiloissa ei saa oleskella ilman lupaa. Käsityössä ei saa käyttää koneita ilman opettajan lupaa ja valvontaa

 

6. Käytä pyöräilykypärää ja heijastinta koulumatkalla

– Noudata liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita
– Ole varovainen liikkuessasi koulutiellä

 

7. Noudata koulukyydityksessä hyviä tapoja

– Tervehdi kuljettajaa ja jo kyydissä olevia tuttaviasi
– Linja-autossa ja taksissa puhutaan hillitysti
– Jokainen istuu omalla paikallaan matkan ajan
– Seistessä pidetään kiinni esim. penkistä

 

8. Koulupäivän aikana oppilas saa poistua koulun alueelta vain opettajan luvalla

 

9. Oppilas saa olla poissa koulusta

– Ollessaan sairaana tai muusta syystä, huoltajan on ilmoitettava kouluun asiasta mahdollisimman pian Wilmassa tai
sähköpostitse (etunimi.sukunimi@edu.nousiainen.fi) tai tekstiviestinä luokan / koulun puhelimeen
– Luokanopettajan luvalla kolme päivää
– Koulun rehtorin luvalla pidempään kuin kolme päivää
– Sivistyslautakunnan luvalla yli 30 koulupäivää
10. Tupakointi, päihteiden ja huumeiden käyttö on kielletty oppilaiden käyttöön tarkoitetulla alueella. Perusopetuslaki 35§: ”Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. ”

 

 

KOULUN VÄLITUNTISÄÄNNÖT

1. Välitunnit vietetään koulun välituntialueella
– Luvan sisällä oleskeluun välitunnin tai oppituntien aikana antaa opettaja
– Sateen tai pakkasten aikana voidaan antaa lupa olla välitunti sisällä. Em. luvan antamisesta on opettajien yhteisesti päätettävä
– Kunkin luokan opettaja huolehtii, että hänen oppilaansa menevät ulos
– Luokan ollessa pihalla muulloin kuin välituntiaikana on opettajan valvottava luokkansa itse
– Välitunnin jälkeen kopistele kurat jaloistasi ja talvella harjaa lumi vaatteistasi ja kengistäsi
– Liukkaalla ja kuraisella säällä ainoastaan yläpiha on välituntialuetta ja kaikissa
rinteissä kulkeminen on kielletty

2. Huonolla ilmalla (pakkanen, kova tuuli tai sade) luokkiin saa opettajan tai muun koulun henkilökunnan edustajan luvalla tulla viisitoista minuuttia ennen koulupäivän alkua klo 7.45, 8.45 ja 9.45
– Luokissa tehdään hiljaisia juttuja
– Muulloin luokkaan tullaan kellon soidessa sisälle. Myös reppu tuodaan sisälle silloin

3. Palloa pelataan ainoastaan silloin, kun pihalla ei ole autoja
– Säännön rikkomisesta seuraa loppupäivän pelikielto

4. Lumipalloja, kiviä tai lunta yms. ei saa heittää

5. Mäkeä lasketaan siinä mäessä, jossa siihen on lupa. Mäkeä lasketaan pyllyliukua ja jalat menosuuntaan ilman alkuvauhteja

6. Alapihalle kuljetaan neuvottua reittiä pitkin

7. Välitunnilla käytetyt välineet palautetaan omille paikoilleen jokaisen välitunnin päätyttyä

8. Roskat laitetaan roskakoriin