Varhaiskasvatussuunnitelma

Nousiaisten kunnan varhaiskasvatuksessa on laadittu koko kunnan yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisten varhaiskasvatusten perusteiden pohjalta. Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman 20.6.2017 § 3.

Varhaiskasvatussuunnitelman tarkoituksena on taata kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille yhdenmukainen ja laadukas varhaiskasvatus riippumatta siitä, missä lapsen varhaiskasvatus järjestetään.

Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (varhaiskasvatuslaki 7 A § 580/2015) laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä  vanhempien/huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen osaaminen, vahvuudet ja henkilökohtaiset oppimistavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on edistää suunnitelmallisesti lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.