Varhainen puuttuminen koulupoissaoloihin

Nousiaisten kunnassa on käytössä maakunnallisen toimintamallin, jonka avulla pyritään puuttumaan oppilaan koulupoissaoloihin varhaisessa vaiheessa, jotta opiskeluissa eteneminen ei vaarantuisi. Varhaisen puuttumisen avulla pyritään ehkäisemään pahemman poissaolokierteen syntymistä ja siitä johtuvaa syrjäytymistä. Varhaisen puuttumisen malli on osa Sitouttavan kouluyhteisötyön hanketta (SKY-hanke).

Toimintamallissa opettaja tai luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan viimeistään silloin, kun poissaoloja on kertynyt enemmän kuin 50 tuntia. Poissaoloiksi lasketaan kaikenlaiset poissaolot. Mikäli keskustelun pohjalta tulee ajatus, että oppilas voisi hyötyä asian lisäselvittelystä, opettaja on yhteydessä oppilashuoltoon, ja oppilas vanhempineen kutsutaan neuvotteluun. Neuvottelussa on tarkoitus käydä perheen kanssa koulunkäynnin tilanne kokonaisvaltaisesti läpi ja etsiä yhdessä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Neuvottelussa voi olla mukana oppilaan, huoltajien ja opettajan lisäksi esimerkiksi koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, lääkäri ja tarvittaessa alueen oma lastentautien erikoislääkäri.