Henrikin yhtenäiskoulu

Henrikin yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2018. Nousiaisten valtuusto päätti Nummen ja Henrikin koulujen lakkauttamisesta 9.10.2017. Kesäkuussa 2018 valtuusto päätti, että uuden koulun nimeksi tulee Henrikin yhtenäiskoulu. Perusopetuksen lainsäädännössä jako ala- ja yläasteisiin poistui jo 1990-luvun lopussa. Perusopetus on yksi, yhtenäinen ja eheä kokonaisuus. Sen vuoksi yleistyvä tapa onkin, että koulut suunnitellaan 1-9 vuosiluokkien ns. yhtenäiskouluiksi.

Koulu toimii alkuvaiheessa kahdessa kiinteistössä, vuosiluokat esil-4 osoitteessa Koulutie 4 ja 5-9 osoitteessa Moisiontie 16. Moisiontien koulukeskuksessa toimii myös Nousiaisten lukio. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaan Moisiontie 16:een rakennetaan lisärakennus, jonka myötä koko koulun toiminta keskittyy vähitellen Moisiontien koulukeskukseen. Oppilaita yhtenäiskoulussa on noin 450 ja opettajia lähes 40, heistä osa on yhteisiä lukion kanssa. Koulun rehtorina toimii Kimmo Jalonen ja apulaisrehtorina Pirjo Rantanen.

Yhteydenpito kodin ja koulun välillä tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta. Mikäli huoltajien yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, niistä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan koulusihteerille, Anne-Maria Heikkilälle. Esimerkiksi oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän, on tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla.

KOULUN YHTEYSTIEDOT

Koulusihteeri                   Anne-Maria Heikkilä         044-4355 315

Rehtori                              Kimmo Jalonen                  044-4355 310

Apulaisrehtori                  Pirjo Rantanen                   044-4355340

Oppilaanohjaaja               Marjo Kiuru                       044-4355 314

Opettajainhuone               esil-4 luokat                       044 4355 342

                                              5-9-luokat                          044-4355 311

Keittiö                                Sinikka Honkavaara          044-4355 440

Terveydenhoitaja             Leena Puisto                       044-4357 511

Koulukuraattori                Kirsi Rosten                       044-4357 839

 

OPPITUNNIT

  1. oppitunti 8:00-8:45
  2. oppitunti 8:55 tai 9:00-9:45
  3. oppitunti 1-6 luokat 10:00-10:45, 7-9 luokat 9:50-10:35
  4. oppitunti alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat ruokailuvuorojen perusteella
  5. oppitunti 12:15-13:00
  6. oppitunti 13:15-14:00
  7. oppitunti  14:05-14:50

 

Lukuvuoden 2018-2019 aikana koululle rakennetaan vähitellen omia kotisivuja.