Henrikin yhtenäiskoulu

Henrikin yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2018. Oppilaita koulussa on noin 490 ja opettajia yli 40. Osa opettajista on yhteisiä kunnan muiden koulujen ja Nousiaisten lukion kanssa. Lainsäädännössä jako ala- ja yläasteisiin poistui jo 1990-luvun lopussa. Perusopetus on yksi, yhtenäinen ja eheä kokonaisuus. Sen vuoksi yleistyvä tapa onkin, että koulut suunnitellaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluiksi. Yhtenäiskoulun laajennusosa valmistuu syksyllä 2021, minkä jälkeen koko koulun toiminta keskittyy Moisiontien koulukeskukseen.

Yhteydenpito kodin ja koulun välillä tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta. Mikäli huoltajien yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, niistä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan koulusihteerille, Anne-Maria Heikkilälle. Esimerkiksi oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän, on tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla.

KOULUN YHTEYSTIEDOT

Koulusihteeri Anne-Maria Heikkilä 044 435 5315
Rehtori vt. Pirjo Rantanen 044 435 5340
Apulaisrehtori vs. Samuli Haataja 044 435 5310
Oppilaanohjaaja Marjo Kiuru 044 435 5314
Opettajainhuone 044 435 5311 (5-9 lk)
Keittiö Sinikka Honkavaara 044 435 5440
Koulupsykologi Liisa Saarinen 044 435 7703
Terveydenhoitaja Leena Puisto 044 435 7511
Koulukuraattori Kirsi Rosten 044 435 7839