Henrikin yhtenäiskoulu

Nousiaisten valtuusto päätti Nummen ja Henrikin koulujen lakkauttamisesta ja uuden koulun perustamisesta 9.10.2017. Kesäkuussa 2018 valtuusto päätti, että uuden koulun nimeksi tulee Henrikin yhtenäiskoulu. Henrikin yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2018. lainsäädännössä jako ala- ja yläasteisiin poistui jo 1990-luvun lopussa. Perusopetus on yksi, yhtenäinen ja eheä kokonaisuus. Sen vuoksi yleistyvä tapa onkin, että koulut suunnitellaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluiksi.

Koulu toimii alkuvaiheessa kahdessa kiinteistössä, vuosiluokat esil-4 osoitteessa Koulutie 4 ja 5-9 osoitteessa Moisiontie 16. Moisiontien koulukeskuksessa toimii myös Nousiaisten lukio. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaan Moisiontie 16:een rakennetaan lisärakennus. Sen myötä koko koulun toiminta keskittyy vähitellen Moisiontien koulukeskukseen.

Yhteydenpito kodin ja koulun välillä tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta. Mikäli huoltajien yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, niistä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan koulusihteerille, Anne-Maria Heikkilälle. Esimerkiksi oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän, on tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla.

KOULUN YHTEYSTIEDOT

Koulusihteeri Anne-Maria Heikkilä 044 435 5315
Rehtori Kimmo Jalonen 044 435 5310
Apulaisrehtori Pirjo Rantanen 044 435 5340
Oppilaanohjaaja Marjo Kiuru 044 435 5314
Opettajainhuone esil-4 luokat 044 435 5342
5-9-luokat 044 435 5311
Keittiö Sinikka Honkavaara 044 435 5440
Terveydenhoitaja Leena Puisto 044 435 7511
Koulukuraattori Kirsi Rosten 044 435 7839