Kotoutuminen

Kotoutumislain mukaisesti kunnan kotoutumisen edistämisen tavoitteena on tukea kansainvälisyyttä paikallisesti tai seudullisesti, tukea tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä, edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua, maahanmuuttajaryhmien osallisuutta ja tukea mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen.

Nousiaisten kunta huolehtii siitä, että kunnan peruspalvelut, kuten varhaiskasvatus, peruskoulutus, lukio-opetus, kirjasto- sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Kunta järjestää maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut poikkihallinnollisena palveluna, jota hyvinvointikoordinaattori koordinoi. Yhteistyötä tehdään tiiviisti järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa. Onnistuneilla kotouttamistoimilla on mahdollista lisätä kunnan elinvoimaa, vetovoimaa, kunnassa viihtyvyyttä, kuntaan asettautumista ja kuntalaisidentiteetin muodostumista.