Terve Kunta -verkosto

Nousiaisten kunta valittiin joulukuussa 2023 osaksi Terve Kunta -verkostoa. Terve Kunta -verkosto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima verkosto, jossa toimivat kunnat kehittävät yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa. Verkoston tavoitteena on auttaa kuntia kehittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Verkosto tarjoaa yhteistyötä myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmien ja käytänteiden kehittämiseen, pilotoimiseen ja levittämiseen.

Uutisen aiheesta löydät täältä: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö kukoistaa Nousiaisissa – THL