Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on kunnan lakisääteinen tehtävä ja se koskettaa kaikkia kuntalaisia. Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, tupakkaa, huumausaineita ja muita päihtymiseen käytettäviä aineita sekä rahapelaamista. Ehkäisevän päihdetyön toimia ohjaa Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien yhteinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma. Toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä päihdehaittoja:

  • seuraamalla kunnan päihdeoloja ja tiedottamalla niistä
  • tarjoamalla tietoa päihdehaitoista ja niiden vähentämisestä yksilölle ja koko väestölle
  • edistää päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä
  • toimia aktiivisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Mielen hyvinvoinnin, ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn yhdyspintaverkosto

Varsinais-Suomen hyvinvointialue koordinoi alueensa kuntien kanssa mielen hyvinvoinnin, ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn yhdyspintaverkostoa. Verkostossa käsitellään väestön mielen hyvinvoinnin, päihteiden ja väkivallan nykytilaa sekä suunnitellaan toimia yhteistyössä koko alueen tasoisesti.

Mielen hyvinvoinnin, ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn ohjausryhmä

Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kunnissa toimii vastaava mielen hyvinvoinnin, ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn ohjausryhmä, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä, seurataan alueen ilmiöitä ja suunnitellaan toimia kohdennetusti kolmen kunnan alueelle yli kuntarajojen.

Nousiaisten kunnan ehkäisevän päihdetyön työryhmä

Yhdyspintaverkoston ja ohjausryhmän lisäksi jokainen kunta koordinoi oman kuntansa ehkäisevää päihdetyötä omien työryhmiensä avulla. Nousiaisten kunnassa toimii moniammatillinen ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Työryhmä koostuu nuorisotyön, sivistystoimen, oppilashuollon, seurakunnan, nuorisovaltuuston ja järjestöjen edustajista. EPT- työryhmä seuraa ajantasaista tietoa päihteisiin liittyen ja toteuttaa ehkäisevän päihdetyön toiminnallisia infoja ja tapahtumia kunnassa.

Tietoa Nousiaisten päihdetilanteesta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue toteuttaa säännöllisesti alueensa kuntien kanssa yhteistyössä päihdetilannekyselyn, jonka tuoreimmat tulokset löydät koostettuna sivupalkin liitteistä.

 

 

Alla linkkejä, joiden kautta voi hankkia lisää tietoa päihteistä ja nuorten päihteiden käytöstä.

 

MLL nuortennetti

MLL vanhempainnetti

Ehyt Ry

Päihdelinkki.fi

Fressis.fi