Saattajakortti

Avustajan kanssa liikkumaan ja kulttuurin pariin

Turun seudun 11 kunnassa Kaarinassa, Liedossa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla, Sauvossa ja Turussa on käytössä yhteinen Saattajakortti. Saattajakortin tavoite on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista.

Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. Vaikeavammaisille, joilla on perusteltu kahden avustajan tarve, voidaan myöntää kaksi korttia. Uimahalleissa, kunto- ja liikuntasaleissa sekä kulttuurikohteissa toiminnan tulee olla kaupungin/kunnan järjestämää. Kortti ei siis välttämättä oikeuta sisäänpääsyyn muiden tahojen kaupungin tai kunnan tiloissa järjestämiin tilaisuuksiin.

Kortin käyttöpaikat ovat nähtävissä www.liiku.fi/saattajakortti – sivuilta, kuntien verkkosivuilta ja liikuntapalveluista. Kortin käyttömahdollisuutta voi kysyä myös kustakin vierailukohteesta.

Turun seudun kunnissa asuvalla henkilöllä, jolla on avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Saattajakorttia koti-tai asuinkunnastaan. Kortin myöntää kunnan liikunta- tai sosiaali-  ja terveyspalvelut hakemuksen perusteella.

Korttia anottaessa tulee esittää kuntoutus- tai palvelusuunnitelma tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, toimintaterapeutti jne.) lausunto. Näkövamaiset saavat kortin myös esittämällä Näkövammaisten liitto ry:n näkövammakortin.

Kortti on avustettavan henkilökohtainen ja se tulee esittää kassalla tai lippuja etukäteen varattaessa. Saattajakortin omistajan on myös todistettava henkilöllisyytensä palvelujen ostotilanteissa.
Saattajana voi toimia kulloinkin eri henkilö. Kortin haltija valitsee avustajan ja vastaa hänen kelpoisuudestaan tehtävään (yleisissä pukuhuoneissa avustajan tulee olla samaa sukupuolta).
Kortti on voimassa määräajan, enintään viisi (5) vuotta kerrallaan. Korttia uusittaessa toimitaan sman käytännön mukaisesti kuin uutta korttia haettaessa.

Sairaaloiden osastot, laitoshoidon yksiköt ja palveluasumisen toimipisteet voivat anoa Saattajakorttia osasto-, laitos-, tai toimipaikkakohtaiseen käyttöön. Toimipaikkakohtaista korttia käytettäessä henkilökuntaan kuuluva voi toimia avustajana useammalle ryhmään kuuluvalle avustettavalle. Saattajan henkilöllisyys tulee todistaa työpaikan henkiökortin avulla.

Hakemuksen voit tulostaa tämän sivun ikeasta laidasta. Hakemuksia on saatavilla myös Nousiaisten kirjastolta vapaa-aikatoimistosta.

Saattajakortti käy Nousiaisissa:
-kylmäuinnissa Falkinkoskella
-kaikissa vapaa-aikatoimen jumpissa
-Nutturlan Makasiiniteatterissa
-Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen päiväretkillä (mm.Linnanmäen huvipuistoretket)