Kotouttamisohjelma

Kotoutumislain mukaisesti kunnan on laadittava kotouttamisohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi monialaisen työskentelyn avulla. Kotouttamisohjelman tarkoituksena on edistää ja kehittää maahanmuuttajien kotoutumista. Tavoitteena on tarjota yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä konkreettisia palveluja kunnassa ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jotta maahanmuuttajan on helpompi integroitua osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Nousiaisten kunnan kotouttamisohjelma vuosille 2023–2025 on kunnan ensimmäinen itsenäinen kotouttamisohjelma. Nousiaisten kunnan tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien kotoutumista yhteisöllisesti ja yhdessä tehden. Tavoitteeseen päästäkseen kunta toimii suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kotoutumisen edistämiseksi. Tarkoituksena on edistää maahanmuuttajan rakenteellisen, kulttuurillisen, vuorovaikutuksellisen ja identifioivan kotoutumisen ulottuvuuksia, jolloin maahanmuuttaja identifioisi itsensä tasavertaiseksi ja yhdenvertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Kotoutumisen edistämisen kolme teemaa ovat: vahva kotoutuminen kuntalaiseksi – yksilölliset peruspalvelut kotoutujalle, vireää toimintaa ja osallisuutta – kansainvälisyyden edistäminen kunnassa sekä hyvinvointia vehreydestä – kotoutujan asettautuminen kuntaan. Jokaisen teeman alle on koottu tavoiteltavat tavoitteet. Lisätietoa voit lukea kotouttamisohjelmasta.