Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Kunnan tehtäviin kuuluu kunnassa asuvan väestön elinolojen, hyvinvoinnin, terveyden ja niihin vaikuttavien tekijöiden seuranta sekä alueittain että väestöryhmittäin. Strategisessa suunnittelussaan kunnan on asetettava tavoitteet sekä tavoitteiden toteutukselle toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kunnassa on myös laadittava valtuustolle valtuustokausittainen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma.