Avoimet tarjouspyynnöt

 

Nousiaisten kunta julkaisee tällä sivulla avoimet kansallisen kynnysarvon alittavat tarjouspyynnöt, joiden tarjousaika on vireillä. Kaikki kansallisen kynnysarvon hankinnat ilmoitetaan www.hankintailmoitukset.fi -palvelussa (ns. julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilma). Lisäksi Nousiaisten kunta on mukana erilaisissa yhteishankinnoissa, jolloin jokin hankintarengas tai toinen hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan kunnan puolesta.

Huomioi tarjousta jättäessäsi:
– Varmista että olet liittänyt tarjoukseesi kaikki vaaditut todistukset, selvitykset ja muut liitteet
– Tarjouksen jättöaika ja oikea lähetysosoite
– Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi silloin kun se on saapunut ajoissa perille – ei lähetysajan perusteella.

Tarjouspyynnöt

Karhunperkon kunnallistekniikan rakentaminen, Vaihe 3

Katso liitteet 31 kpl

Nousiaisten kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjousta Karhunperkon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisesta, Vaihe 3. Maanrakennusurakkaan sisältyy katujen-, vesijohtolaitteiden-, viemärien- ja valaistuksen rakentaminen.

Kyseessä on lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 25 §:n kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely on avoin menettely.

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijan tulee olla Suomen yritysrekisterissä.

Urakoitsijalla tulee olla tilaajan selvitysvelvoitteiden koskevan lain (1233/2006) mukaiset voimassa olevat moitteettomat selvitykset ja todistukset yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisesta sekä riittävä liiketoimintaansa koskeva vastuuvakuutus.

Urakoitsijan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin tulee olla vähintään tasolla tyydyttävä + (A+) ja riskiluokitus on oltava 1-3. Urakoitsijan rating tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämistä päivitetyistä tiedoista rakennuttajan toimesta.

Maanrakennusurakoitsijan liikevaihto kolmelta edelliseltä tilikaudelta tulee olla keskiarvoltaan vähintään 0,6 miljoonaa euroa.

Urakoitsijalta edellytetään kokemusta vastaavanlaisista katujen ja kunnallistekniikan rakentamisista Suomessa. Kokemus osoitetaan referenssilistalla viimeiseltä 5 vuodelta.

Urakoitsijan tulee nimetä vastuullinen työnjohtaja hankkeelle. Työnjohtajalla tulee olla kokemusta viimeisten 5 vuoden ajalta vähintään yhdestä vastaavasta hankkeesta.

Katso muut tarkemmat ehdot Julkiset hankinnat (Hilma) -sivustolta.