Avoimet tarjouspyynnöt

 

Nousiaisten kunta julkaisee tällä sivulla avoimet kansallisen kynnysarvon alittavat tarjouspyynnöt, joiden tarjousaika on vireillä. Kaikki kansallisen kynnysarvon hankinnat ilmoitetaan www.hankintailmoitukset.fi -palvelussa (ns. julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilma). Lisäksi Nousiaisten kunta on mukana erilaisissa yhteishankinnoissa, jolloin jokin hankintarengas tai toinen hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan kunnan puolesta.

Huomioi tarjousta jättäessäsi:
– Varmista että olet liittänyt tarjoukseesi kaikki vaaditut todistukset, selvitykset ja muut liitteet
– Tarjouksen jättöaika ja oikea lähetysosoite
– Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi silloin kun se on saapunut ajoissa perille – ei lähetysajan perusteella.

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö koulukuvauksista (julkaistu 30.4.2021)

Nousiaisten kunta pyytää tarjoustanne koulukuvausten sekä päivähoidon lasten valokuvaamisen järjestämisestä Nousiaisten kunnan kouluille, päivähoidolle ja perhepäivähoidolle aikavälillä 1.8.2021 – 31.12.2022 (2 lukuvuoden kuvaukset)

Tarjouspyynnön kohteissa ovat kaikki Nousiaisten alakoulut (esiopetus – 6. lk , yht. n. 470 oppilasta), yläkoulu (n. 230 oppilasta), lukio (n. 230 oppilasta), kunnalliset päiväkodit (yht. n. 140 lasta) sekä perhepäivähoito (n. 55 lasta). Henkilöstöä em. kohteissa on yhteensä noin 130.

Alla varsinainen tarjouspyyntö liitteenä.

Lisätiedot:

Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat lisätiedustelut on esitettävä sähköpostitse 12.5.2021 mennessä osoitteeseen pasi.isokangas@nousiainen.fi. Yhteenveto tarjouspyyntöä koskevista mahdollisista kysymyksistä julkaistaan 14.5.2021 klo 15.00 mennessä tarjouspyynnön yhteydessä osoitteessa www.nousiainen.fi > Elinkeinot ja yrittäminen > Avoimet tarjouspyynnöt.

Tarjouksen jättävät ovat velvollisia ottamaan huomioon mahdolliset yhteenvedosta ilmenevät lisätiedot tarjouksessaan. Vain kirjallisesti annetut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.

Tarjousten jättäminen:

Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisesti sähköpostiin osoitteeseen nousiaisten.kunta@nousiainen.fi tai osoitteeseen Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Moisiontie 19, 21270 NOUSIAINEN. Postituskuoren päälle tai sähköpostin osoitekenttään merkintä ”Koulukuvaustarjous 2021-2022”.

Kirjalliset tarjoukset tulee jättää 21.5.2021 klo 16.00 mennessä.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida.

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.

Tarjouspyyntöaineisto (linkki):

Tarjouspyyntö koulukuvauksista