Avoimet tarjouspyynnöt

 

Nousiaisten kunta julkaisee tällä sivulla avoimet kansallisen kynnysarvon alittavat tarjouspyynnöt, joiden tarjousaika on vireillä. Kaikki kansallisen kynnysarvon hankinnat ilmoitetaan www.hankintailmoitukset.fi -palvelussa (ns. julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilma). Lisäksi Nousiaisten kunta on mukana erilaisissa yhteishankinnoissa, jolloin jokin hankintarengas tai toinen hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan kunnan puolesta.

Huomioi tarjousta jättäessäsi:
– Varmista että olet liittänyt tarjoukseesi kaikki vaaditut todistukset, selvitykset ja muut liitteet
– Tarjouksen jättöaika ja oikea lähetysosoite
– Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi silloin kun se on saapunut ajoissa perille – ei lähetysajan perusteella.

Tarjouspyynnöt

TARJOUSPYYNTÖ NOUSIAISTEN KUNNAN LIIKUNTAHALLIN JA KUNTOSALIN SIIVOUSPALVELUISTA AJALLA 1.1.2021–31.12.2022 + 1 + 1 OPTIOVUOTTA

Tällä tarjouspyynnöllä Nousiaisten kunta (myöh. Tilaaja) pyytää palveluntuottajilta tarjouksia Nousiaisten kunnan liikuntahallin ja kuntosalin siivouspalveluista ajalla 1.1.2021–31.12.2022 + 1 + 1 optiovuotta.

Hankinta jakautuu kahteen osakokonaisuuteen:

  • osakokonaisuus 1 liikuntahallin siivouspalvelut
  • osakokonaisuus 2 kuntosalin siivouspalvelut

Kuhunkin osakokonaisuuteen valitaan erikseen palveluntuottaja ja niistä laaditaan erilliset sopimukset. Palveluntuottajalla ei ole yksinoikeutta hankinnan kohteena olevan palvelun tuottamiseen, vaan tilaaja voi hankkia vastaavia palveluita myös muilta palveluntuottajilta.

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 25 §:n kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen hankintakanava HILMA:ssa.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut (päivitysversio 4/2017) sekä Nousiaisten kunnan hankintaohjeita ja muita määräyksiä.

Tarjouspyyntöaineisto on alla liitteenä.

Tarjoajille järjestetään mahdollisuus tutustua kohteisiin seuraavasti.

Liikuntahalli: Kohteeseen voi tutustua ohjatusti 5.11.2020. Kokoontuminen Nousiaisten kirjastolla (os. Moisiontie 17) klo 14, josta siirrytään yhdessä ohjatusti liikuntahallin tiloihin. Tutustujalla tulee olla liikuntahalli-työmaasta johtuen pakollisena varusteena kypärä, suojalasit, heijastava turvaliivi sekä turvakengät. Kuntosalilla kyseisiä suojavarusteita ei tarvita.

Kuntosali: Kohteeseen voi tutustua ohjatusti 5.11.2020 klo 15. Kokoontuminen kuntosalin pihassa (os. Kaitaraistentie 162), josta siirrytään yhdessä ohjatusti kuntosalin tiloihin. Kuntosalilla ei tarvita suojavarusteita.

Lisätietoja kohteeseen tutustumisesta antaa vapaa-aikatoimen päällikkö Jouni Kangasniemi, puh. 044 435 5303, jouni.kangasniemi@nousiainen.fi.

Hankintaa koskevat kysymykset ja vastaukset:

Mahdolliset hankintamenettelyä tai tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä 19.11.2020 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen nousiaisten.kunta@nousiainen.fi

Kaikki kysymykset, kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan 23.11.2020 klo 16 mennessä Nousiaisten kunnan sivuilla osoitteessa https://nousiainen.fi/elinkeinot-ja-yrittaminen/avoimet-tarjouspyynnot/

Tilaaja ei vastaa puhelimitse tai muulla kuin em. tavoin esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.

Määräaikaan 19.11. klo 12 mennessä saapuneet kysymykset ja niihin annettavat vastaukset (lisätty 23.11.2020 klo 15.00):

  • Kysymys 1: mikä tulee olemaan katsomon penkkien materiaali?
    • Vastaus 1: katsomojen penkit ovat puupintaisia metallijalustalla.
  • Kysymys 2: kierrolla oli puhetta, että yhdistelmäkone tulee tilaajalta. Vastaako tilaaja myös huolloista?
    • Vastaus 2: tilaaja vastaa laitteista ja niiden toimivuudesta. Alakertaan tulee isompi lattiakone ja yläkertaan oma pienempi versio.
  • Lisätieto koskien kahvion kalusteita: kahvilan kalusteet toimitta ISKU Oy. Kahvilaan tulee neljä (4) korkeampaa pöytää ikkunoiden eteen sekä niihin korkeat selkänojalliset tuolit 16kpl. Näiden lisäksi tulee neljä (4) pyöreää pöytää ja niihin 16 tuolia. Kaikki kahvion tuolit ovat laminoituja ja verhoilemattomia.

Tarjouksen jättäminen:

Tarjous jätetään liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (liite 3). Ohjeet tarjouksen jättämiseen ovat tarjouspyynnössä. Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa viimeistään 30.11.2020 klo 12.00 mennessä.

LIITTEET: