Avoimet tarjouspyynnöt

 

Nousiaisten kunta julkaisee tällä sivulla avoimet kansallisen kynnysarvon alittavat tarjouspyynnöt, joiden tarjousaika on vireillä. Kaikki kansallisen kynnysarvon hankinnat ilmoitetaan www.hankintailmoitukset.fi -palvelussa (ns. julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilma). Lisäksi Nousiaisten kunta on mukana erilaisissa yhteishankinnoissa, jolloin jokin hankintarengas tai toinen hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan kunnan puolesta.

Huomioi tarjousta jättäessäsi:
– Varmista että olet liittänyt tarjoukseesi kaikki vaaditut todistukset, selvitykset ja muut liitteet
– Tarjouksen jättöaika ja oikea lähetysosoite
– Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi silloin kun se on saapunut ajoissa perille – ei lähetysajan perusteella.

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö: Koulukuljetus Nousiaisten kunnan alueelta Kerttulan koulun yksikköön Raisioon

Nousiaisten kunta pyytää tarjouksia koskien erillistä koulukuljetusta ajalle 11.8.2021 – 4.6.2022. Kyseessä on hankintalain kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankintamenettely on avoin menettely.

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 2.7.2021 klo 12.00 mennessä. Tarkemmat tiedot löydät liitteenä olevasta tarjouspyynnöstä.

Tarjouspyyntöaineisto:

Tarjouspyyntö koulukuljetuksesta_Kerttula
Sopimusluonnos koulukuljetuksesta_Kerttula
Reittikartta_Kerttula

Tarjouspyyntö: Koulukuljetus Nousiaisten kunnan Vuorenpään alueelta Kurittulan kouluun Maskuun

Nousiaisten kunta pyytää tarjouksia koskien erillistä koulukuljetusta ajalle 11.8.2021 – 4.6.2022. Kyseessä on hankintalain kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankintamenettely on avoin menettely.

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 2.7.2021 klo 12.00 mennessä. Tarkemmat tiedot löydät liitteenä olevasta tarjouspyynnöstä.

Tarjouspyyntöaineisto:

Tarjouspyyntö koulukuljetuksesta_Vuorenpää
Sopimusluonnos koulukuljetuksesta_Vuorenpää
Reittikartta_Kurittula