Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet

Hyvinvointitoimikunta

Kunnanhallituksen alaisen hyvinvointitoimikunnan tarkoituksena on seurata kunnan väestön terveyden- ja hyvinvoinnin tilaa sekä suunnitella toimia väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitoimikunnan poikkihallinnollisessa ryhmässä valmistellaan valtuustokausittain laadittava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä seurataan suunnitelman toteutumista vuosittaisen raportoinnin avulla. Hyvinvointitoimikunnan toimikausi on valtuustokausi.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja se koskettaa kaikkia kuntalaisia. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään kunnassa poikkihallinnollisesti sekä alueellisesti yli kuntarajojen. Lisätietoa ehkäisevästä päihdetyöstä löydät täältä: Ehkäisevä päihdetyö | Nousiainen

Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto, vammais- ja vanhusneuvostot ovat tärkeä osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Kunta on nimennyt edustajansa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin. Kunnanvaltuusto nimeää edustajat kunnan vammais- ja vanhusneuvostoon ja näin tiedonsiirto toimielinten välillä varmistetaan. Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa. Lisätietoa kunnan vaikuttamistoimielimistä löydät täältä: Vaikuttamistoimielimet | Nousiainen

Paikallisyhteistyö

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään yhteistyössä kuntalaisten, yhdistysten, seurojen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on lisätä muun muassa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä esimerkiksi tapahtumatuotannon suunnittelun ja teemailtojen avulla.