Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Yleistä toiminnasta

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.- ja 2.-vuosiluokan oppilaille sekä lisäksi muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle turvallisen ja virikkeellisen toimintapaikan aikuisen valvonnassa. Lain mukaan toiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen tulee hakea kunnan edellyttämällä tavalla. Toimintaa järjestetään koulupäivinä – kuitenkin vain arkisin, ei esim. lauantaikoulupäivinä. Toiminta on maksullista.

Aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2018 – 2019

Nousiaisten kunta järjestää perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä itse että yhteistyössä Nousiaisten seurakunnan kanssa. Toimintapaikat määritellään Nousiaisten kunnan aamu- ja iltapäivätoimintasuunnitelman sekä toiminnan tarpeen mukaan vuosittain. Lukuvuonna 2018 – 2019 aamupäivätoimintaan järjestetään Kirkonpiirin koulussa ja Henrikin yhtenäiskoulussa (Koulutie 4). Iltapäivätoimintaa on tarjolla Henrikin yhtenäiskoulussa (Koulutie 4), Kirkonpiirin koulussa sekä seurakunnan tiloissa Henrikin arkissa ja Vanhassa pappilassa. Aamupäivätoiminta alkaa pääsääntöisesti aikaisintaan klo 6.15 ja iltapäivätoimintaa ohjaavien työaika päättyy viimeistään klo 17.00. Ohjatun toiminnan lisäksi lapsille tarjotaan aamupala ja iltapäivätoiminnassa välipala. Lapset ovat vakuutettuja toiminnan aikana. Toiminnan järjestämisen yksityiskohtaiset ohjeet sisältyvät Nousiaisten kunnan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan.

Toimintaan hakeminen 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ensisijainen hakuaika lukuvuodelle 2018 – 2019 päättyi 29.3.2018 klo 15.00. Ilmoittautumislomake/anomus tuli toimittaa postitse os. Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen tai sen on voinut toimittaa myös kunnantalon edustalla olevaan Nousiaisten kunnan postilaatikkoon tai sähköpostin liitetiedostona osoitteella: anita.isotalo[at]nousiainen.fi. Hakuajan jälkeen saapuneiden hakemusten osalta paikat myönnetään, mikäli ryhmässä on tilaa, ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Toimintamaksut 

Toiminnasta perittään kuukausimaksua seuraavasti: aamupäivätoiminta 50 €/kk ja iltapäivätoiminta: 3 tuntia/päivä, enintään klo 15.15 asti 100 €/kk ja yli 4 tuntia/päivä, enintään klo 17 asti 120 €/kk. Kuukausimaksusta peritään puolet, jos järjestettäviä toimintapäiviä kuukaudessa on tarjolla enintään 10, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä tai jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena. Maksua ei peritä lainkaan, mikäli lapsen sairaudesta johtuva poissolo kestää koko kalanterikuukauden. Lisäksi maksu voidaan myös esim. tuloselvityksen perusteella jättää kokonaan perimättä (kts. oheinen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma).

Toiminnasta irtisanoutuminen

Mikäli lapsi ei tarvitse myönnettyä aamu- ja/tai iltapäivätoimintapaikkaa, huoltajan tulee tehdä kirjallinen irtisanoutumisilmoitus. Huoltajan kanssa tehdään kirjallinen toimintasopimus, jonka perusteella toimintapaikan voi irtisanoa päättymään vain lukukausien päättyessä. Sopimuksen mukaan mm. laskutus kuitenkin jatkuu lukukauden loppuun.