Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Yleistä toiminnasta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.- ja 2.-vuosiluokan oppilaille sekä lisäksi muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle turvallisen ja virikkeellisen toimintapaikan aikuisen valvonnassa. Lain mukaan toiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen tulee hakea kunnan edellyttämällä tavalla. Toimintaa järjestetään koulupäivinä – kuitenkin vain arkisin, ei esim. lauantaikoulupäivinä. Toiminta on maksullista.

Aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2024 – 2025

Nousiaisten kunta järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimintapaikat määritellään Nousiaisten kunnan aamu- ja iltapäivätoimintasuunnitelman sekä toiminnan tarpeen mukaan vuosittain. (Nyt kuluvana lukuvuonna 2023- 2024 aamupäivätoimintaa järjestetään Kirkonpiirin koulussa ja Henrikin yhtenäiskoulussa. Iltapäivätoimintaa on tarjolla Henrikin yhtenäiskoulussa, Kirkonpiirin koulussa ja Valpperin koulussa.) Aamupäivätoiminta alkaa pääsääntöisesti aikaisintaan klo 6.15 ja iltapäivätoimintaa ohjaavien työaika päättyy viimeistään klo 17.00. Ohjatun toiminnan lisäksi lapsille tarjotaan aamupala ja iltapäivätoiminnassa välipala. Lapset ovat vakuutettuja toiminnan aikana. Toiminnan järjestämisen yksityiskohtaiset ohjeet sisältyvät Nousiaisten kunnan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan.

Toimintaan hakeminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ensisijainen hakuaika lukuvuodelle 2024 – 2025 päättyy 3.5.2024 klo 15.00 mennessä. Anomus tulee toimittaa postitse osoitteella: Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen TAI tuotuna: kunnantalon postilaatikkoon (pääoven vieressä) TAI sähköpostitse: anita.isotalo[at]nousiainen.fi. Ilmoittautua voi myös sähköisesti kunnan kotisivuilla. Hakuajan jälkeen saapuneiden hakemusten osalta paikat myönnetään, mikäli ryhmässä on tilaa, ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Huom! Ensimmäisen luokan syksyllä 2024 aloittaville anomuslomakkeen paperiversio on toimitettu myös postitse ensimmäiselle luokalle ottamista koskevan päätöksen mukana.

Toimintamaksut

Toiminnasta perittään kuukausimaksua seuraavasti: aamupäivätoiminta 50 €/kk ja iltapäivätoiminta: 3 tuntia/päivä, enintään klo 15.15 asti 100 €/kk ja yli 4 tuntia/päivä, enintään klo 17 asti 120 €/kk. Kuukausimaksusta peritään puolet, jos järjestettäviä toimintapäiviä kuukaudessa on tarjolla enintään 10, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä tai jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena. Maksua ei peritä lainkaan, mikäli lapsen sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalanterikuukauden. Lisäksi maksu voidaan myös esim. tuloselvityksen perusteella jättää kokonaan perimättä (kts. aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma).

Toiminnasta irtisanoutuminen

Huoltajan kanssa tehdään toiminnan osalta toimintasopimus, jonka perusteella toimintapaikan voi kirjallisesti irtisanoa päättymään vain lukukausien päättyessä. Sopimuksen mukaan laskutus kuitenkin jatkuu lukukauden loppuun.