Kouluterveydenhuolto

Aloittaessaan koulun lapsi siirtyy lastenneuvolasta kouluterveydenhuollon piiriin. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa terveystarkastuksissa ja muulloin koulun ilmoittamina aikoina. Koulupsykologina toimii terveyskeskuspsykologi. Koululaisten hammashoidosta vastaa Nousiaisten hammashoitola, joka järjestää myös tarvittaessa koulupäivien aikana tapahtuvien hammaslääkärissäkäyntien kuljetukset.

Koulutapaturman hoidosta vastaa Maskun terveyskeskus, joka tarvittaessa lähettää potilaan eteenpäin. Hakeuduttaessa hoitoon koulupäivän jälkeen, tulee ottaa yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen. Mahdollisia yksityisten lääkäriasemien laskuttamia kustannuksia koulutapaturmista kunta ei korvaa. Jos oppilas on poissa koulusta sairauden johdosta, tulee huoltajan ilmoittaa poissaolosta ao. koululle mahdollisimman pian.

Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, huoltaja huolehtii/vastaa mm. kuljetuksesta kotiin.