Oppilashuolto

Oppilashuollon ammattilaiset on Varhan tuottamaa palvelua. Lisää tietoa löytyy Varhan oppilashuollon sivuilta.

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä kotien sekä koulun ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Oppilaille tehdään vuosittain terveystarkastus. Aika terveystarkastukseen tulee kirjeitse tai Wilman kautta. 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastus on laaja sisältäen myös lääkärin tarkastuksen. 

Kouluterveydenhoitajana toimii Leena Puisto (p. 044 4357 511, puhelinaika 12.30-13). Terveydenhoitaja on koululla maanantaista torstaihin klo 8-15 ja perjantaisin klo 8-13. Avovastaanotto on joka päivä klo 12-13. 

Terveydenhoitajan vastaanotto sijaitsee lukion tiloissa. Henrikin yhtenäiskoulusta pääsee lukiolle sisäkautta ruokalasta lukioon johtavan yhdyskäytävän kautta. Terveydenhoitaja antaa laajojen terveystarkastusten lääkäriajat. Muuten lääkäriaika varataan terveyskeskuksesta (p. 02 4477 500).

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija. Kuraattorin tehtäviin kuuluu oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukeminen. Jo esiin tulleiden pulmien ratkomisen lisäksi kuraattori tekee yhteistyössä koulun kanssa ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä. Keskeistä on myös konsultoiva työote ja tiivis yhteistyö koulun henkilöstön ja huoltajien kanssa oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi. 

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä mm. koulupoissaoloihin, käytöspulmiin, päihteiden käyttöön, kaverisuhteisiin, vapaa-ajan haasteisiin tai perhetilanteiden muutoksiin liittyvissä asioissa.

Koulukuraattorina toimii Kirsi Rosten. Hänet tavoittaa puhelimitse (p. 044 435 7839), Wilman kautta ja sähköpostitse (kirsi.rosten@varha.fi). Koulukuraattorin vastaanotto sijaitsee yhtenäiskoulun väistötilan 1. kerroksessa rakennuksen Henrikintien puoleisessa päädyssä.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimiseen, opiskeluun ja koulunkäyntiin, tunne-elämään, sosiaaliseen kehitykseen sekä mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, yhteistyö vanhempien, opettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa konsultoivalla työotteella sekä oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa ja on mukana opiskeluhuoltoryhmien toiminnassa.

Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia, eikä niihin tarvita lähetettä. Aloitteen ajan varaamiseksi voi tehdä esim. oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan/opiskelijan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin. Koulupsykologin palvelut koskevat peruskoululaisten lisäksi myös esikoululaisia ja lukiolaisia.

Nousiaisten alueen koulupsykologina toimii Aleksi Pietikäinen. Häneen voi ottaa yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse (p. 040 191 7146, puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30). Ajanvaraukset on hyvä tehdä etukäteen. 

Koulupsykologin päätyöpiste ja vastaanotto sijaitsee yhtenäiskoulun väistötilan 1. kerroksessa rakennuksen Henrikintien puoleisessa päädyssä.

Koulupsyykkari

Alueen 1 Perhekeskus tuottaa osana palvelukokonaisuutta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelua, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäiseminen sekä tuen tarjoaminen mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa.

Psykiatriselle sairaanhoitajalle ohjaudutaan esimerkiksi mielialaoireilun, kuten ahdistuneisuus ja masennus, päihteidenkäytön, syömishäiriöoireilun tai traumaan liittyvän oireilun vuoksi.

Lasten ja nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluvat yksilölliset arviointikäynnit sekä yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaiset tukikäynnit. Hoitosuhde perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Psykiatrinen sairaanhoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on lain määrittämä salassapitovelvollisuus.
Oppilaat (5.-9.lk) ohjautuvat psykiatriselle sairaanhoitajalle pääsääntöisesti opiskeluhuoltohenkilöstön arvion kautta. Oppilaat huoltajineen voivat olla myös suoraan yhteydessä psykiatriseen sairaanhoitajaan. Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee yhteistyötä opiskeluhuollon, huoltajien sekä muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Psykiatrisena sairaanhoitajana toimii Marika Santalahti. Häneen voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, sähköpostitse (marika.santalahti@varha.fi) tai puhelimitse puh.040-4821816. Psykiatrinen sairaanhoitaja paikalla Henrikin yhtenäiskoululla tiistaisin ja keskiviikkoisin.
Käynnit ajanvarauksella.