Koulunkäynnistä vapauttaminen

Luvan koulusta poissaoloon alle 7 päivän osalta myöntää oppilaan opettaja/luokanvalvoja/ryhmäohjaaja. Nousiaisten kunnan hallintosäännön mukaan luvan erityisestä syystä koulusta poissaoloon myöntää rehtori yli 7 päivän koulunkäynnistä vapauttamisen osalta.

Huoltajan tulee anoa lupaa kirjallisesti vähintään 6 viikkoa ennen suunnitellun vapaan alkamista, ja antaa samalla myös selvitys siitä, miten oppilaan oppivelvollisuus toteutuu koulunkäynnin keskeytyksen aikana.

(POL 26 §, POL 35 § ja LL 25 §)