Koulunkäynnistä vapauttaminen

Luvan koulusta poissaoloon alle 3 päivän osalta antaa oppilaan opettaja/luokanvalvoja/ryhmäohjaaja. Nousiaisten kunnan hallintosäännön mukaan rehtori päättää oppilaan yli 3 päivää ja enintään 30 koulupäivää kestävästä erityisestä syystä tapahtuvasta koulunkäynnistä vapauttamisesta, ja hallinto- ja sivistysjohtaja päättää asiasta yli 30 koulupäivän osalta.

Huoltajan tulee anoa lupaa kirjallisesti vähintään 6 viikkoa ennen suunnitellun vapaan alkamista, ja antaa samalla myös selvitys siitä, miten oppilaan oppivelvollisuus toteutuu koulunkäynnin keskeytyksen aikana.

(POL 26 §, POL 35 § ja LL 25 §)