KiVa-koulu

Koulumme on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa. KiVa-lyhenne tulee sanoista kiusaamisen vastainen. Koulun koko henkilökunta tuntee KiVa Koulu -ohjelman periaatteet ja pyrkii yhdessä ehkäisemään kiusaamista esimerkiksi pitämällä KiVa-aiheisia oppitunteja. Kiusaamista ehkäistään myös parantamalla yhteisöllisyyttä kummitoiminnan avulla. Kummitunneilla isot ja pienet oppilaat pääsevät tutustumaan toisiinsa yhteisen toiminnan kautta. Kummitoiminnassa ovat mukana kaikki oppilaat esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin. 

Koulussamme toimii myös KiVa-tiimi, joka selvittää ja seuraa kaikkia heille ilmoitettuja kiusaamistapauksia yhteistyössä luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa. Koulussamme suhtaudutaan kiusaamiseen vakavasti ja esille tulleisiin tilanteisiin puututaan välittömästi. KiVa-tiimille tulleiden tapausten kohdalla keskustellaan ensin kiusatun, sitten kiusaajien kanssa erikseen ja yhdessä. Keskustelujen jälkeen tilannetta seurataan ja jatketaan keskusteluja tarvittaessa, kunnes kiusaaminen on saatu loppumaan.