Osallistuva budjetointi

Nousiaisten kunnanhallitus päätti 24.4.2023 kokouksessaan, että Nousiaisten kunnan vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin 10 000 euron määrärahasta 6000 euroa käytetään leikkipuistojen kehittämiseen ja 4 000 euroa laavun rakentamiseen kohtaiselle etäisyydelle keskusta-alueelta. Käyttökohteet ohjataan tekniselle osastolle valmisteltavaksi ja toteutetaan talousarviovuoden 2023 aikana.

Toteutetun äänestysvaiheen (31.3-19.4) saatiin yhteensä 214 vastausta. Yksittäisessä vastauksessa oli mahdollista äänestää maksimissaan kolmea käyttökohdetta ja vähintään yhtä käyttökohdetta. Äänestyksen käyttökohteet saivat ääniä seuraavasti:
– leikkipuistojen kehittäminen (ääniä 110)
– roskakorien ja levähdyspaikkojen lisääminen eri puolille kuntaa (ääniä 83)
– kesäisen iltatori-tapahtuman järjestäminen (ääniä 86)
– auringonkukkapellon perustaminen (ääniä 41)
– laavun rakentaminen kohtaiselle etäisyydelle keskusta-alueelta (ääniä 96)
– mankelien hankinta matonpesupaikoille (ääniä 59)

Osallistuva budjetointi toteutettiin vuonna 2023 ensimmäistä kertaa ja Nousiaisten kunta kiittää osallistuvan budjetointiin osallistumisesta. Tulevien vuosien osalta Nousiaisten kunta päättää vuosittain osana talousarviokäsittelyä osallistuvan budjetoinnin määrärahoista ja tiedottaa asiasta erikseen.