Säännöt, ohjeet ja suunnitelmat

Nousiaisten kunnan toimintaa ohjaavat voimassa olevat säännöt ja ohjeet:

Hallintosääntö 1.3.2024 lukien

Hallintosäännön liite 1 – Päätösvaltarajataulukko

Nousiaisten kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Konserniohje

Hankintaohje

Kotouttamisohjelma 2023-2025 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2024

Nousiaisten kunnan hyvinvointisuunnitelma 2024-2025

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2023

Nousiaisten kunnan palkkiosääntö 1.5.2024 alkaen

Nousiaisten kunnan ohje viestinnän ja tiedottamisen periaatteista

Nousiaisten kunnan toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja ohjelmat:

Nousiaisten-kunnan-maapoliittinen-ohjelma-päivitetty-7.6.2021