Säännöt, ohjeet ja suunnitelmat

Nousiaisten kunnan toimintaa ohjaavat voimassa olevat säännöt ja ohjeet:

Hallintosääntö 1.11.2023 lukien

Hallintosäännön liite 1 – Päätösvaltarajataulukko

Nousiaisten kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Hankintaohje

Hyvinvointikertomus 2017 – 2021

Konserniohje

Kotouttamisohjelma 2023-2025 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2024

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Nousiaisten kunnan ohje viestinnän ja tiedottamisen periaatteista

Nousiaisten kunnan toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja ohjelmat:

Nousiaisten-kunnan-maapoliittinen-ohjelma-päivitetty-7.6.2021